Stollingsmiddel emicizumab in basispakket zorgverzekering na sluisprocedure

juni 2020 Geneesmiddelen Willem Van Altena

Het middel emicizumab, op de Nederlandse markt gebracht door Roche onder de merknaam Hemlibra®, wordt sinds 1 juli vergoed vanuit het basispakket. Deze week bekrachtigde minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport) een akkoord met de fabrikant van het medicijn over prijsakkoord. Emicizumab is een stollingsmiddel dat wordt ingezet bij de behandeling van patiënten met ernstige hemofilie A.

Minister Van Rijn is tevreden over het met fabrikant Roche bereikte akkoord. In het geval van emicizumab is in een ronde tafel overleg samengewerkt met de verschillende veldpartijen vanuit een gezamenlijk gevoelde noodzaak om het voor de gezondheidszorg beschikbare geld goed te besteden. Met de gezamenlijk inkopende behandelcentra is een prijsverlaging tot stand gekomen die ook voor het ministerie aanvaardbaar is.

Emicizumab is het eerste sluisproduct waar de minister aansluit bij een decentrale prijsafspraak waarbij veldpartijen zelf tot kostenbeheersing komen

De nu gemaakte afspraak met het Rijk duurt tot en met juni 2023. Geschat wordt dat in Nederland ongeveer 700 patiënten voor behandeling met emicizumab in aanmerking komen