ABONNEER OP NTVH HEMATALKS

Alle podcasts

 

Dr. Birgit van Dooijeweert

Over ‘metabolic fingerprinting’ bij hereditaire sferocytose
 

Dr. Mirian Brink

Over de toevoeging van etopocide en autologe stamceltransplantatie aan CHOP bij perifeer T-cellymfoom
 

Prof. dr. Arnon Kater

Over de eerste resultaten van de GLOW-studie
 

Dr. Inger Nijhof over behandelopties bij lenalidomide-refractair multipel myeloom

Dr. Inger Nijhof, internist-hematoloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc
 

Dr. Margot Jak

over bridging-therapie voorafgaand aan CAR-T-celtherapie bij lymfomen
 

Prof. dr. Michel Zwaan

Podcast over CAR-T-celtherapie in de praktijk: kinderen met ALL
 

Dr. Pim Mutsaers

Over een groeiend arsenaal aan CAR-T-celproducten voor R/R DLBCL