Onderhoudsbehandeling met orale azacitidine verbetert uitkomsten oudere AML-patiënt

december 2022 Wetenschap Diede Smeets

Dit artikel is onderdeel van de Editor’s Pick acute myeloïde leukemie december 2022, bestaande uit een selectie van klinisch relevante literatuur omtrent AML van de laatste twee jaar. Deze selectie werd gemaakt door de NTVH-literatuurcommissie.
Bekijk hier de gehele selectie.

In een nieuwe fase III-studie van Wei et al. werd de invloed van een azacitidine-onderhoudsbehandeling bekeken wanneer deze werd ingezet in de eerste remissieperiode van een oudere AML-patiënt. Hier bleek azacitidine (CC-486) een positieve impact te hebben op zowel de relapsvrije als algehele overleving.

Hoewel inductiechemotherapie bij veel oudere patiënten met AML tot remissie leidt, ontstaan er vaak recidieven en is de algehele overlevingsprognose bij deze patiënten ongunstig. In een nieuwe gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III-studie werd het gebruik van orale azacitidine (CC-486) als onderhoudstherapie onderzocht bij AML-patiënten die zich in de eerste remissie na intensieve chemotherapie bevonden. Om geïncludeerd te worden in de studie moesten patiënten ouder zijn dan 55, in complete remissie zijn met of zonder volledig herstel van het bloedbeeld en mochten ze niet in aanmerking komen voor hematopoëtische stamceltransplantatie. De deelnemers kregen ofwel eenmaal daags 300 mg CC-486 ofwel placebo toegediend gedurende 14 dagen, in 28-daagse cycli. Het primaire eindpunt was de algehele overleving en secundaire eindpunten waren relapsvrije overleving en de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.  

Resultaten

In totaal ondergingen 472 patiënten randomisatie waarvan er 238 toegewezen werden aan de CC-486-arm en 234 aan de placebo-arm. De mediane leeftijd van de deelnemers was 68 jaar (bereik: 55-86). Behandeling met CC-486 resulteerde in een mediane algehele overleving van 24,7 maanden tegenover 14,8 maanden met placebo (p<0,001). De mediane relapsvrije overleving werd tevens significant verlengd tot 10,2 maanden met CC-486 vergeleken met 4,8 maanden bij placebo (p<0,001). Deze klinische voordelen van CC-486 werden geobserveerd in het merendeel van de onderzochte subgroepen.

De meest voorkomende bijwerkingen in beide groepen bestonden uit gastro-intestinale events van graad 1 of 2. Veelvoorkomende bijwerkingen van graad 3 of 4 waren neutropenie (41% bij CC-468 versus 24% bij placebo) en trombocytopenie (22% bij CC-468 versus 21% bij placebo). De gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven werd gehandhaafd tijdens behandeling met CC-468. 

Conclusie

Daarmee concluderen de onderzoekers dat onderhoudsbehandeling met CC-486 bij oudere AML-patiënten, die na chemotherapie in remissie zijn, geassocieerd is met een significant langere relapsvrije en algehele overleving vergeleken met placebo. De bijwerkingen van deze behandeling bestonden voornamelijk uit gastro-intestinale symptomen en neutropenie. De kwaliteit van leven leek niet significant te worden beïnvloed door de behandeling.

Referentie

Wei AH, Döhner H, Pocock C, et al. Oral Azacitidine Maintenance Therapy for Acute Myeloid Leukemia in First Remission. New England Journal of Medicine 2020;383:2526-37.