Nederland hervat inentingen met AstraZeneca-vaccin na groen licht EMA

maart 2021 Corona Willem Van Altena

Het AstraZeneca vaccin is veilig en effectief en kan gewoon toegediend worden. Dat oordeelt de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA, die het vaccin opnieuw aan een onderzoek onderworpen heeft nadat er onrust was ontstaan over gevaccineerden die last kregen van trombose.

Volgens de EMA wegen de nadelen van het ‘Oxfordvaccin’ niet op tegen de voordelen. Het EMA onderzoek heeft niet vastgesteld dat het vaccin tot een grotere kans op ernstige bloedstolsels leidt, hoewel het dat risico ook niet voor 100% kon uitsluiten. Daarom blijft de EMA alles nauwlettend in de gaten houden, net als bij de overige vaccins, hoewel daar vooralsnog geen onregelmatigheden over gemeld worden.

Onrust

Enkele weken geleden ontstond er onrust over het AstraZeneca-vaccin toen in sommige Europese landen enkele ontvangers van hun eerste vaccinatie last kregen van trombose. In diverse landen, waaronder Nederland, werd toen besloten om vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin op te schorten totdat er meer duidelijkheid was. België is wel gewoon doorgegaan met vaccineren. Inmiddels heeft Nederland aangekondigd weer met toediening van het AstraZeneca-vaccin te starten, net als Duitsland, Frankrijk, Italië en enkele andere landen. Zweden heeft echter aangegeven liever nog wat langer af te wachten.

Ernstige incidenten

De EMA maakte bekend dat er –geteld op 16 maart- zo’n 20 miljoen mensen in Europa met het AstraZeneca-vaccin ingeënt waren, en dat er in totaal 191 trombo-embolische incidenten waren vastgesteld in de EU. Daarmee is de incidentie lager dan statistisch verwacht werd. Onder deze gevallen bevonden zich wel enkele zeer ernstige stollingsincidenten. Bij 7 gevaccineerden ging het om diffuse intravasculaire coagulopathie (DIC), en bij 18 personen trad cerebrale veneuze trombose (CVT) op, wat in 9 gevallen tot de dood leidde. Opmerkelijk genoeg ging het in haast alle gevallen om vrouwen jonger dan 55 jaar. De EMA stelt vast dat de incidentie van deze zeer zeldzame aandoeningen inderdaad hoger lag dan wat statistisch voorspeld had kunnen worden.

Hoewel er geen causaal verband te leggen is tussen het AstraZeneca-vaccin en een hoger risico op DIC en CVT, is er wel voldoende aanleiding voor de EMA om de situatie te blijven monitoren. Ook in het Verenigd Koninkrijk, dat niet meer onder de EMA ressorteert, wordt door de regulator verder onderzoek verricht. Daar zijn 11 miljoen mensen gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin, en daar zijn 5 gevallen van CVT vastgesteld.

Referentie

Lees de verklaring van het EMA.