Maagverkleinende operatie verlaagt tromboserisico bij obesitaspatiënt

januari 2020 Medisch onderzoek Willem Van Altena

Een maagverkleinende operatie blijkt een beduidend lager langetermijnrisico op veneuze trombo-embolie (VTE) met zich mee te brengen. Vooral diep-veneuze trombose (DVT) komt na een dergelijke ingreep minder vaak voor. Die conclusie trekt dr. Maddalena Ardissino van het Imperial College in Londen na een uitgebreide data-analyse. Hier werd over bericht in het decembernummer van het wetenschappelijke tijdschrift Annals of Surgery.

De link tussen obesitas en een verhoogd risico op VTE, zoals DVT of longembolie, is al langer bekend. Daarnaast brengt een chirurgische ingreep sowieso een hogere kans op trombose met zich mee. Niettemin was er nooit eerder specifiek onderzoek gedaan naar het effect van bariatrische chirurgie (de vakterm voor maagverkleinende operaties) op het VTE-risico.

Onderzoeksopzet

Voor het onderzoek werden de gegevens geanalyseerd van 8.146 Britse obesitaspatiënten waarvan de helft (4.073 personen) een maagverkleinende ingreep was ondergaan. De andere helft (4.073) obesitaspatiënten zat in de controlegroep zaten en onderging geen ingreep. Over een periode van gemiddeld 10,7 jaar ontwikkelde 1,7% van de geopereerde patiënten een vorm van trombose, tegenover 4,4% van de patiënten die geen maagverkleining hadden ondergaan.

Mortaliteit

Als er alleen naar diep veneuze trombose gekeken wordt, dan zijn de risico’s daarop 1,1% voor de geopereerde patiënten en 3,4% voor de controlegroep. Het risico op longembolie bleek minder beïnvloed te worden door maagverkleining. De mortaliteit, gemiddeld voor alle oorzaken, lag bij de geopereerde groep beduidend lager (1,3%) dan bij de controlegroep (4%). De grootste afname in het VTE-risico werd vastgesteld bij patiënten die lijden aan klasse II-obesitas (BMI 35 tot 40). Bij patiënten in klasse I (BMI 30 tot 35) was een minder groot effect. Bij patiënten met een BMI boven de 40 was er geen sprake meer van een significant lager risico.

Vergoeding

Ter illustratie: in Nederland vergoeden zorgverzekeraars een maagverkleinende operatie pas bij een BMI boven de 40. Ook moet de patiënt dan eerst minimaal een jaar lang een intensief traject hebben gevolgd om onder begeleiding tot een gezondere leefstijl te komen. Bij een BMI tussen de 35 en de 40 vergoeden zorgverzekeraars een maagverkleining alleen als er bijkomende gezondheidsklachten in het spel zijn, zoals hartfalen of diabetes.

Voordelen

De Britse onderzoekers stellen vast dat deze studie bijdraagt aan het inzicht dat bariatrische chirurgie veel metabolische, klinische en lifestyle-gerelateerde voordelen brengt voor obesitaslijders, ook op langere termijn. En hoewel een maagverkleining, zoals elke operatie, op korte termijn een verhoogd tromboserisico met zich meebrengt, laat de langere termijn juist een behoorlijke verlaging zien.

Bron
1. Lees het oorspronkelijke artikel in Annals of Surgery HIER.