KWF subsidieert zes nieuwe onderzoeken bij Nederlands Kanker Instituut

juli 2022 Medisch onderzoek Willem Van Altena

KWF Kankerbestrijding trekt ruim 4 miljoen euro uit voor zes nieuwe onderzoeksprojecten van het Nederlands Kanker Instituut (NKI) rond kanker. Die projecten variëren van nieuwe immuuntherapieën voor mensen met hersenkanker tot een studie naar de invloed van chemotherapie op de cognitieve functies bij oudere borstkankerpatiënten.

De zes projecten op een rij

1: Macrofagen en immuuntherapie

Leila Akkari gaat met haar team onderzoeken hoe immuuntherapie de bloed-hersenbarriere kan omzeilen. De traditionele T-celtherapieen kunnen dat niet, maar mogelijk kan een immuuntherapie die zich richt op macrofagen wel een verschil uitmaken. Akkari gaat onderzoeken hoe macrofagen zich gedragen en hoe ze interacteren met tumorcellen. Mogelijk leidt dat tot een nieuwe manier om immuuntherapie tot in de hersentumoren door te laten dringen.

Lees hier meer over dit onderzoek

2: DNA-cirkels

Ook het tweede gesponsorde onderzoek speelt zich af op celniveau. In de kern van kankercellen blijken zich extra DNA-cirkeltjes te bevinden, die hen helpen te overleven. Mogelijk kan dat een aanknopingspunt zijn voor een nieuw soort behandeling? Aan het NKI gaat een onderzoeksgroep onder leiding van René Medema onderzoeken hoe die DNA-cirkels te werk gaan in kankercellen.

Lees hier meer over dit onderzoek

3: Cognitie en chemotherapie

Chemotherapie heeft invloed op de hersenwerking, dat is al langer bekend. De onderzoeksgroep van Sanne Schagen gaat de cognitieve veroudering van overlevers van borstkanker onderzoeken. Ze zullen daarvoor teruggaan naar de vrouwen die mee hebben gedaan aan een eerdere studie, en inmiddels gemiddeld 77 jaar oud zijn. Is er bij hen op sprake van vervroegde cognitieve veroudering?

Lees hier meer over dit onderzoek

4: Immuuntherapie

Immuuntherapie met checkpointremmers is een tamelijk nieuwe aanpak van kanker, en er worden veelbelovende resultaten geboekt. Maar vrouwen met triple-negatieve borstkanker blijken veel minder goed op deze behandeling te reageren: slechts in 5% van de patiënten slaat het aan. Een onderzoeksgroep geleid door Jos Jonkers wil uitzoeken waarom die kankercellen vrouwen met deze vorm van borstkanker zo slecht reageren op immuuntherapie, en of er een manier is om deze kankercellen ontvankelijk te maken voor checkpointremmers.

Lees hier meer over dit onderzoek

5: Hormoontherapie

Hormoontherapie is een standaardbehandeling bij borstkanker, maar lang niet alle vrouwen reageren er even goed op. De oorzaak daarvan ligt mogelijk in de genetische opbouw van de kankercellen. Een groep onderzoekers onder leiding van Elzo de Wit wil onderzoeken wat er precies gebeurt in de kernen van kankercellen. Waarom zijn er grote onderlinge verschillen tussen kankercellen? Technologie die individuele cellen kan analyseren en nog te bouwen computerprogramma’s moeten helpen een antwoord op die vraag te vinden.

Lees hier meer over dit onderzoek

6: Celtherapie

Het zesde onderzoek, geleid door Fred van Leeuwen en Heinz Jacobs richt zich op celtherapie. Daarbij worden afweercellen van een patiënt buiten het lichaam in een laboratorium vermeerderd (en soms aangepast), en teruggegeven aan de patiënt om kankercellen te bestrijden. Belangrijk is daarbij dat de afweercellen in topconditie blijven. Door de verpakking van het DNA in de afweercellen te bewerken hopen de onderzoekers dit te waarborgen.

Lees hier meer over dit onderzoek