De toegenomen genetische inzichten en de snelle ontwikkeling van doelgerichte geneesmiddelen hebben het therapeutisch veld van acute myeloïde leukemie (AML) in een stroomversnelling gebracht. De opsporing van specifieke genmutaties bij AML geeft voeding aan nieuwe therapeutische mogelijkheden en precisiegeneeskunde. Verwacht wordt dat hierdoor ook de relatief achtergebleven therapeutische mogelijkheden en de aandacht voor de zorg voor (kwetsbare) ouderen zullen verbeteren. Oudere, niet-fitte AML-patiënten en patiënten met recidiverende of refractaire AML zijn patiëntengroepen met een relatief slechte prognose. Daartoe is de aandacht gevestigd op de recente goedkeuring van vier nieuwe geneesmiddelen (venetoclax, daunorubicine/ cytarabine, gemtuzumab ozogamicine en glasdegib), die minder toxisch zijn dan intensieve chemotherapie en in combinatie met een minder intensieve behandeling met lage dosis cytarabine of hypomethylerende middelen tot gunstige klinische uitkomsten leiden.