SAMENVATTING

Trombopoëtinereceptoragonisten (TPO-RA) zoals eltrombopag en romiplostim, worden gebruikt bij patiënten met chronische ITP bij wie eerstelijnstherapie onvoldoende werkt. Deze dure medicijnen worden beschouwd als een symptomatische behandeling, die in principe chronisch moet worden gegeven. Er zijn echter signalen dat sommige ITP-patiënten langdurig in remissie blijven na het staken van de TPO-RA. Juist voor chronische ITP-patiënten is het van belang om te onderzoeken of een effect van TPO-RA op induceren van remissie kan worden gereproduceerd. Ook is het belangrijk om te onderzoeken of er patiëntkarakteristieken te vinden zijn die het succesvol staken van een TPO-RA kunnen voorspellen. De ‘Stop TPO-RA in immune thrombocytopenia’ (STIP)-studie onderzoekt in dit opzicht ten eerste of en, zo ja, in welke mate het staken van romiplostim na één jaar leidt tot aanhoudende remissie. Daarnaast onderzoekt de STIP-studie welke voorspellende factoren er zijn voor het succesvol staken van romiplostim.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:233–5)