Home » Tijdschriftartikelen » Overzichtsartikelen » Signalering, monitoring en behandeling van (risico op) ondervoeding bij intensieve behandeling voor hematologische maligniteiten

Signalering, monitoring en behandeling van (risico op) ondervoeding bij intensieve behandeling voor hematologische maligniteiten

Door:
R. van Lieshout, MSc
R. van Lieshout, MSc

PhD-student, diëtist, afdeling Diëtetiek, Máxima MC

Meer informatie en artikelen van deze auteur
dr. L.W. Tick
dr. L.W. Tick

internist-hematoloog, afdeling Interne Geneeskunde, Maxima Medisch Centrum

Meer informatie en artikelen van deze auteur
prof. dr. E.A.M. Beckers
prof. dr. E.A.M. Beckers

hematoloog, afdeling Hematologie, Maastricht UMC+

Meer informatie en artikelen van deze auteur
dr. P.E. Westerweel
dr. P.E. Westerweel

internist-hematoloog, afdeling Interne Geneeskunde/Hematologie, Albert Schweitzer Ziekenhuis

Meer informatie en artikelen van deze auteur
dr. H.R. Koene
dr. H.R. Koene

internist-hematoloog, afdeling Interne Geneeskunde, Sint Antonius Ziekenhuis

Meer informatie en artikelen van deze auteur
dr. J. Regelink
dr. J. Regelink

internist-hematoloog, afdeling Hematologie, Meander Medisch Centrum

Meer informatie en artikelen van deze auteur
M.W. van den Bosch
M.W. van den Bosch

diëtist, afdeling Diëtetiek, Meander Medisch Centrum

Meer informatie en artikelen van deze auteur
S. Custers, BSc
S. Custers, BSc

diëtist, afdeling Diëtetiek, Maastricht Universitair Medisch Centrum

Meer informatie en artikelen van deze auteur
I.M. Dekker, MSc
I.M. Dekker, MSc

diëtist, afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam

Meer informatie en artikelen van deze auteur
M.D. Douma, BSc
M.D. Douma, BSc

diëtist, afdeling Diëtetiek, Universitair Medisch Centrum Groningen

Meer informatie en artikelen van deze auteur
D. Kalter, BSc
D. Kalter, BSc

diëtist, afdeling Gastro-enterologie en Hepatologie – Diëtetiek en Darmfalen, Radboudumc

Meer informatie en artikelen van deze auteur
S. Kranenburg, BSc
S. Kranenburg, BSc

diëtist, afdeling Diëtetiek, St. Antonius Ziekenhuis

Meer informatie en artikelen van deze auteur
D. van der Lee, BSc
D. van der Lee, BSc

diëtist, afdeling Diëtetiek, Máxima MC

Meer informatie en artikelen van deze auteur
P. van Rhoon-Bruijnzeel, BSc
P. van Rhoon-Bruijnzeel, BSc

diëtist, afdeling Diëtetiek & Voedingswetenschappen, Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam

Meer informatie en artikelen van deze auteur
H. Schlösser, BSc
H. Schlösser, BSc

diëtist, afdeling Diëtetiek, Erasmus MC

Meer informatie en artikelen van deze auteur
M. Somer, BSc
M. Somer, BSc

diëtist, afdeling Diëtetiek, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Meer informatie en artikelen van deze auteur
C.J. van Tilborg, BSc
C.J. van Tilborg, BSc

researchverpleegkundige i.o., afdeling Interne Geneeskunde, Albert Schweitzer Ziekenhuis

Meer informatie en artikelen van deze auteur
W.K. Visser, BSc
W.K. Visser, BSc

diëtist, afdeling Diëtetiek, Leids Universitair Medisch Centrum

Meer informatie en artikelen van deze auteur
prof. dr. H.C. Schouten
prof. dr. H.C. Schouten

internist-hematoloog, afdeling Interne Geneeskunde, onderafdeling Hematologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum

Meer informatie en artikelen van deze auteur
dr. S. Beijer
dr. S. Beijer

senior onderzoeker, afdeling Research & Development, Integraal Kankercentrum Nederland.

Meer informatie en artikelen van deze auteur

SAMENVATTING

Hoewel de voedingstoestand van hematologische patiënten bij aanvang van intensieve behandeling met hooggedoseerde chemotherapie veelal gevolgd door een hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) doorgaans goed is, bestaat er een grote kans op ondervoeding gedurende de behandeling door de hoogprevalente en ernstige gastro-intestinale bijwerkingen. Ondervoeding voor en na een HSCT is geassocieerd met een slechtere overleving, een langere opnameduur en een grotere kans op een recidief en complicaties. In tegenstelling tot andere prognostische factoren kan ondervoeding mogelijk worden beïnvloed met voedingsinterventies. Het is daarom van belang om de voedingstoestand herhaaldelijk en systematisch te beoordelen zodat ondervoeding tijdig kan worden gesignaleerd en behandeld. Er is echter gebrek aan onderzoek naar het effect van voedingsinterventies op klinische uitkomsten bij hematologische patiënten met hooggedoseerde chemotherapie en/of HSCT. Mede hierdoor ontbreekt consensus ten aanzien van of en wanneer welke voedingsinterventies moeten worden ingezet. Het verschil in voedingsbeleid bij intensief behandelde hematologische patiënten tussen ziekenhuizen is groot, met name ten aanzien van de toepassing van sondevoeding (SV) en parenterale voeding (PV). Op basis van de beschikbare gegevens kan een voedingsinname <60–75% van de vastgestelde energie- en eiwitbehoefte gedurende een (verwachte) periode van 3–7 dagen worden gehanteerd als indicatie voor het starten met SV/PV. Daarbij rechtvaardigen aanwezigheid van ondervoeding, een vermin- derde voedingsinname vroeg in de behandelfase en /of malabsorptie eerder starten met SV/PV. Hoewel er weinig onderzoeken naar SV versus PV beschikbaar zijn om uitsluitsel te geven over de beste vorm van voedingsinterventie, is er toenemend bewijs dat pleit voor het benutten van een functionerend maagdarmkanaal tijdens intensieve behandelingen voor hematologische maligniteiten. Om tot een goede keuze voor SV of PV te komen, dient systematische triage te worden toegepast op basis van de ernst van gastro-intestinale klachten, waaronder ileus, braken, mucositis, diarree en/of malabsorptie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17:283-93)

Om het volledige artikel te kunnen lezen, heeft u de volgende mogelijkheden:


* (dit is alleen mogelijk voor Medisch Specialisten en artsen in opleiding tot medisch specialist met BIG nr. met voorschrijfbevoegdheid werkzaam binnen de hematologie in Nederland)

Koop nu voor €1,80 Inclusief 21% BTW
Deze PDF is eigendom van NTvH uitgegeven door Ariez B.V. en mag niet elders worden gepubliceerd of gebruikt.
Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.