SAMENVATTING

Hemato-oncologische patiënten worden vaak op de intensive care (IC) behandeld vanwege de ernst van de ziekte en aan de behandeling gerelateerde complicaties. De samenvatting van deze richtlijn geeft aanbevelingen over de opname en behandeling van hemato-oncologische patiënten op de IC, met als doel de kwaliteit van deze behandeling te verbeteren. Ter verbetering van de informatieoverdracht wordt aanbevolen een checklist te gebruiken bij opname en ontslag. Een multidisciplinaire evaluatie van de conditie van de patiënt moet na enkele dagen IC-behandeling plaatsvinden. De optimale timing van endotracheale intubatie wordt besproken, hierbij kan een klinisch werkbaar beslismodel worden gebruikt. Een dagelijkse multidisciplinaire bespreking, gebruik van selectieve darmdecontaminatie en antibiotische systemische profylaxe en behandeling zijn onderdelen van optimale IC-zorg. Broncho-alveolaire lavage leidt niet tot een significant hogere intubatiegraad, maar leidt wel frequent tot een (nieuwe) diagnose. De mogelijkheid tot laagdrempelige consultatie van de IC of een consulent IC-verpleegkundige wordt aangeraden ter preventie van complicaties na ontslag.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:218–24)