Articles

Allogene stamceltransplantatie met navelstrengbloed bij volwassenen: een overzicht

NTVH - 2019, nummer 2, march 2019

drs. E. Dovern , dr. A.E.C. Broers , prof. dr. J.J. Cornelissen

Samenvatting

Allogene stamceltransplantatie met navelstrengbloed is de afgelopen drie decennia uitgegroeid tot een belangrijke alternatieve stamcelbron voor volwassen patiënten met ernstige hematologische aandoeningen die een allogene stamceltransplantatie nodig hebben, maar voor wie geen geschikte levende donor kan worden geïdentificeerd. Bij kinderen wordt allogeen navelstrengbloed breder toegepast, bijvoorbeeld bij benigne aandoeningen zoals stofwisselingsziekten. Daar wordt hier verder niet op ingegaan. Dit artikel geeft een overzicht van de voor- en nadelen van het gebruik van navelstrengbloed voor allogene stamceltransplantaties bij volwassenen en factoren die van invloed zijn op de uitkomsten hiervan. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkeling van dubbele navelstrengbloedtransplantaties, het verschijnsel ‘graft predominance’ en recente klinische studies met ex vivo geëxpandeerde navelstrengbloedproducten. Als laatste worden de klinische resultaten van navelstrengbloedtransplantaties in relatie tot andere allogene stamcelbronnen beschreven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:64–72)

Lees verder

Huidige mogelijkheden voor behandeling van graft-versus-host-ziekte: een nieuwe richtlijn

NTVH - 2018, nummer 2, march 2018

drs. L.E. van der Wagen , drs. C.N. de Jong , dr. R. Oostvogels , prof. dr. S.S. Zeerleder , prof. dr. J.H.F. Falkenburg , dr. M.R. de Groot , dr. M. van Gelder , dr. N.P.M. Schaap , dr. E.L. Meijer , dr. A.E.C. Broers , prof. dr. J.H.E. Kuball , prof. dr. J.J. Cornelissen

SAMENVATTING

Allogene stamceltransplantatie (SCT) is een belangrijke behandelingsmodaliteit met een curatieve potentie voor een verscheidenheid aan (voornamelijk hematologische) aandoeningen. Ondanks voortschrijdende ontwikkelingen in het veld van allogene SCT blijft graft-versus-hostziekte (GvHD) na SCT een belangrijk klinisch probleem, wat gepaard gaat met een significante morbiditeit en mortaliteit. Voornamelijk door het ontbreken van gedegen vergelijkende studies is de behandeling van GvHD weinig uniform. Daarnaast is het adequaat scoren van de ernst van de aandoening niet eenvoudig. We beogen met dit artikel een handleiding te geven voor een meer uniforme en zo veel mogelijk op wetenschappelijk bewijs gebaseerde behandeling van zowel acute als chronische GvHD.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:54–69)

Lees verder

Samenvatting Richtlijn Intensive-care-opname, behandeling en ontslag van de kritisch zieke hemato-oncologische patiënt

NTVH - 2017, nummer 5, july 2017

L.M. Schuitemaker , dr. N. Kusadasi , dr. A.E.C. Broers , M.G.E.C. Hilkens , dr. M.C.A. Müller , dr. D.J. van Westerloo , prof. dr. N.M.A. Blijlevens

SAMENVATTING

Hemato-oncologische patiënten worden vaak op de intensive care (IC) behandeld vanwege de ernst van de ziekte en aan de behandeling gerelateerde complicaties. De samenvatting van deze richtlijn geeft aanbevelingen over de opname en behandeling van hemato-oncologische patiënten op de IC, met als doel de kwaliteit van deze behandeling te verbeteren. Ter verbetering van de informatieoverdracht wordt aanbevolen een checklist te gebruiken bij opname en ontslag. Een multidisciplinaire evaluatie van de conditie van de patiënt moet na enkele dagen IC-behandeling plaatsvinden. De optimale timing van endotracheale intubatie wordt besproken, hierbij kan een klinisch werkbaar beslismodel worden gebruikt. Een dagelijkse multidisciplinaire bespreking, gebruik van selectieve darmdecontaminatie en antibiotische systemische profylaxe en behandeling zijn onderdelen van optimale IC-zorg. Broncho-alveolaire lavage leidt niet tot een significant hogere intubatiegraad, maar leidt wel frequent tot een (nieuwe) diagnose. De mogelijkheid tot laagdrempelige consultatie van de IC of een consulent IC-verpleegkundige wordt aangeraden ter preventie van complicaties na ontslag.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:218–24)

Lees verder

Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van verworven aplastische anemie bij volwassenen’

NTVH - 2013, nummer 6, september 2013

dr. C. Huisman , dr. M.R. de Groot , dr. A.E.C. Broers , dr. H.R. Koene , dr. E.L. Meijer , dr. M.R. Schaafsma , dr. N.P.M. Schaap , prof. dr. H.C. Schouten , dr. L.F. Verdonck , dr. R.A.P. Raymakers , dr. C.J.M. Halkes

Samenvatting

De werkgroep Aplastische Anemie van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie heeft de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van verworven aplastische anemie bij volwassenen’ opgesteld. Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering, waar mogelijk berustend op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. In deze richtlijn wordt een antwoord geformuleerd op de volgende vragen:

  1. Welke diagnostiek dient te worden ingezet bij verdenking op verworven aplastische anemie?
  2. Hoe dienen de diagnostische parameters te worden geïnterpreteerd en wanneer is er een indicatie voor behandeling?
  3. Wat is de meest geschikte eerstelijnsbehandeling bij patiënten met verworven aplastische anemie?
  4. Wat zijn de mogelijkheden voor tweede- of derdelijnsbehandeling bij falen op of recidief na eerstelijnstherapie?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:201–13)

Lees verder