Ruxolitinib (Jakavi®) is o.a. geïndiceerd voor de behandeling van aan de ziekte gerelateerde splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten met primaire myelofibrose en voor de behandeling van volwassen patiënten met polycythemia vera die resistent zijn tegen hydroxycarbamide of die dit middel niet verdragen.1 Dit zijn aandoeningen die behoren tot de groep van Philadelphia chromosoom-negatieve myeloproliferatieve neoplasieën (MPN). De dosering van ruxolitinib vraagt met name bij MF om een grote mate van zorgvuldigheid. Dosisaanpassing dient plaats te vinden op geleide van de werkzaamheid en de veiligheid, waarbij vooral het ontstaan van behandelingsgerelateerde cytopenieën dient te worden beperkt. Dr. Moniek de Witte (hematoloog, UMC Utrecht) deelt haar inzichten in de behandeling met ruxolitinib bij MF en PV.