Hoogrisico multipel myeloom (HRMM) wordt momenteel gediagnosticeerd volgens het ‘Revised International Staging System’ (R-ISS).1 Deze subgroep betreft 15–20% van de patiënten met multipel myeloom (MM) en heeft een slechtere prognose.1,2 De huidige classificatie van HRMM omvat de aanwezigheid van ten minste één mutatie die geassocieerd wordt met een slechte prognose, zoals del(17p), t(4;14) of t(14;16), en is in de tweede herziening van R-ISS uitgebreid met 1q21+.3,4 In de afgelopen jaren zijn nieuwe diagnostische en prognostische factoren aan het licht gekomen, waardoor het ziektebeeld van HRMM nog complexer is geworden.5,6 Doordat de prevalentie van MM wereldwijd toeneemt en de ziekte niet te genezen is, wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar verbeteringen van de huidige behandelstrategieën.7 Een mogelijke verbetering is de toevoeging van anti-CD38-antilichamen, zoals isatuximab of daratumumab, aan bestaande behandelschema’s. Tijdens EHA 2023 werden de langetermijnresultaten gepresenteerd van de werkzaamheid van isatuximab in combinatie met carfilzomib-dexamethason (Isa-Kd) en in combinatie met pomalidomide-dexamethason (Isa-Pd) bij patiënten met HRMM. Prof. Thierry Facon (Hopital Universitaire Lille, Frankrijk) lichtte de resultaten van Isa-Kd bij patiënten met 1q21+ toe.8 Prof. Philippe Moreau (Hopital Universitaire Nantes, Frankrijk) besprak de resultaten van Isa-Kd en Isa-Pd bij MM-patiënten met een ultra-hoogrisicoprofiel.9