Er bestaan verschillende subtypes van AML die worden onder-scheiden door diverse cytogenetische defecten. Deze cytogenetische defecten kunnen voorspellend zijn voor de uitkomst van behandeling. Overexpressie van EVI1, coderend voor een DNA-bindend zinkvingereiwit is hier een voorbeeld van. AML-patiënten met abnormaliteiten op chromosoomband 3q26/3q21 brengen EVI1 tot overexpressie door veranderde genregulatie. Prof. dr. Ruud Delwel, onderzoeker aan het Erasmus MC, lichtte tijdens 1 van de keynotelezingen toe hoe dezeveranderde genregulatie tot stand komt en wat mogelijke targets zijn om de expressie van EVI1 in te perken.