De prognose van nieuw gediagnosticeerde acute lymfatische leukemie bij kinderen is over het algemeen gunstig. Conventionele behandeling heeft bij deze groep geleid tot aanzienlijke verbetering van het genezingspercentage. Toch krijgt een derde van deze patiënten te maken met een recidief of refractaire ziekte en dat vormt een belangrijke oorzaak van sterfte door kinderkanker. In dit artikel wordt de huidige situatie beschreven van enkele opkomende therapeutische modaliteiten, die erop zijn gericht om de effectiviteit van de behandeling van ALL verder te verbeteren en bijwerkingen van conventionele chemotherapie te verminderen.1