De nieuwe HOVON-richtlijn voor de behandeling van diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLCBL) is bijna gereed. DLBCL is het meest voorkomende subtype non-hodgkinlymfoom: 40% van alle non-hodgkinlymfomen zijn DLBCL-lymfomen. Elk jaar komen er circa 1.400 nieuwe patiënten in Nederland bij. Internist-hematoloog dr. Marcel Nijland (UMCG) liet aan de hand van een aantal casussen de toepassing van deze nieuwe richtlijn in de klinische praktijk zien.