SAMENVATTING

Een recidief van zowel het agressieve B-cellymfoom als het perifeer T-cellymfoom (PTLC) heeft een zeer slechte prognose, vooral bij patiënten die niet in aanmerking komen voor hoge dosis chemotherapie en autologe stamceltransplantatie (auto-SCT). Toevoeging van de ‘checkpoint’-remmer nivolumab kan de werkzaamheid van conventionele chemotherapie verhogen. Daarom test de HOVON 153-studie (NIVEAU) de waarde van het toevoegen van nivolumab aan het chemotherapieregime (rituximab)-gemcitabine-oxaliplatine (R-GemOx).

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17:364-6)