Samenvatting

Recentelijk heeft de minister van VWS in goed overleg met veldpartijen besloten om de horizonscan voor dure geneesmiddelen verder uit te werken tot een instrument om grip te krijgen op de verwachte instroom aan dure, innovatieve geneesmiddelen in Nederland. Wij beschrijven hoe deze nieuwe scan, de Horizon-scan+, als instrument kan worden gebruikt bij zowel centrale als decentrale arrangementen. De eerste worden geëntameerd vanuit VWS (Buro Financiële Arrangementen Geneesmiddelen); de decentrale afspraken worden ontwikkeld door veldpartijen, waarbij de beroepsgroep samen met verzekeraars, ziekenhuizen, vertegenwoordigers van patiënten en betrokken farmaceutische bedrijven in overleg tot afspraken trachten te komen. Per januari 2017 zorgt het Zorginstituut Nederland (ZiNL) voor het beheer van de Horizonscan+ en dit instrument zal worden ingezet op zeven terreinen, waaronder:

  1. Oncologie en hematologie (is al gerealiseerd in 2016)
  2. Stofwisselingsziekten en endocrinologie
  3. Chronische immuunziekten (IMiD)
  4. Infectieziekten
  5. Longziekten algemeen
  6. Neurologische aandoeningen (incl. gedragstoornissen)
  7. Cardiovasculaire aandoeningen

Wat de hematologie betreft participeren HOVON en NVvH actief bestuurlijk en ook ‘bottom-up’ met specifieke expertise en de meest recente richtlijnen vanuit de verschillende ziektespecifieke werkgroepen, waarin hematologen uit het hele land en alle echelons participeren.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:111–7)