Mantelcellymfoom is een zeldzame vorm van B-cel non-Hodgkinlymfoom, die In Nederland jaarlijks bij ongeveer 100 overwegend oudere mensen wordt vastgesteld. Patiënten met recidiverend/refractair mantelcellymfoom hebben momenteel een slechte prognose. De eerste fase II-studie met CAR-T-celtherapie is inmiddels afgerond. Op basis van de uitkomsten van deze ZUMA-2 studie hebben de FDA en de EMA deze behandeling recent goedgekeurd voor patiënten met recidiverend/ refractair mantelcellymfoom.