Deze editie gaat over chronische myelomonocytische leukemie en kwam tot stand met medewerking van dr. Maarten Corsten, hematoloog bij Meander MC. Artikelen over onder andere diagnostisering middels een monocyten-assay, prognose, classificatie, behandeling met decitabine, allogene stamceltransplantatie en venetoclax komen aan bod.