Recente klinische studies met CAR-T-celtherapie bij patiënten met recidief/ refractair multipel myeloom (RRMM) laten op de korte termijn veelbelovende resultaten zien. Echter, een groot deel van de patiënten recidiveert na verloop van tijd. Verbeteringen van de CAR-T-celtherapie zijn daarom gewenst. In dit artikel wordt een overzicht geschetst van de mogelijkheden daartoe.