Transfusies met rode bloedcellen kunnen levensreddend zijn bij patiënten met symptomatische anemie die transfusie-afhankelijk zijn. Toch dienen transfusies bij patiënten met laag risico myelodysplastisch syndroom (LR-MDS) te worden vermeden om zo complicaties te voorkomen, de ziekteprogressie af te remmen en de kwaliteit van leven en algehele overleving van patienten te verbeteren. Tijdens een op 2 oktober jl. door BMS georganiseerde webinar onder leiding van dr. Peter Westerweel (Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht) gingen prof. dr. Valeria Santini (Universiteit van Florence, Italië) en dr. Canan Alhan (Amsterdam UMC, locatie VUmc) nader in op de diagnostiek en behandeling van LR-MDS-patiënten met symptomatische anemie, in het bijzonder bij LR-MDS met een SF3B1-mutatie en/of ringsideroblasten.