Gentherapie ook na 24 maanden follow-up beter dan profylaxe met factor IX bij hemofilie B

april 2024 Farmanieuws Niels Elbert

Gentherapie met etranacogene dezaparvovec is een werkzame en veilige behandeling voor patiënten met matig-ernstige of ernstige hemofilie B. Dit concluderen internist-vasculair geneeskundige Michiel Coppens (Amsterdam UMC) en collega-onderzoekers op basis van de resultaten van een post-hocanalyse van de HOPE-B-studie na 24 maanden follow-up.1

In deze internationale fase III-studie werden 54 volwassen mannen met matig-ernstige of ernstige hemofilie B uit 33 ziekenhuizen in de Europese Unie, het VK en de VS eenmalig intraveneus behandeld met etranacogene dezaparvovec (2 x 1013 genoomkopieën per kg lichaamsgewicht). De behandeling werd voorafgegaan door een pre-infusiefase van ten minste 6 maanden waarin de patiënten routinematig profylaxe met factor IX (FIX) kregen toegediend. De primaire uitkomstmaat was de jaarlijkse bloedingsfrequentie.

Post-hocanalyse

Eerder werd aangetoond dat behandeling met etranacogene dezaparvovec na 18 maanden follow-up resulteerde in een 64% lagere jaarlijkse bloedingsfrequentie (4,19 vs. 1,51; ‘rate ratio’ [95%-BI]: 0,36 [0,20-0,64]) en een gunstig veiligheidsprofiel had, vergeleken met FIX-profylaxe in de pre-infusiefase. Om de werkzaamheid en veiligheid van etranacogene dezaparvovec op de langere termijn te beoordelen, voerden de onderzoekers een post-hocanalyse uit na een mediane follow-duur van 26,5 maanden.

Hieruit bleek dat de jaarlijkse bloedingsfrequentie dankzij de gentherapie afnam van 4,18 naar 1,51 (‘rate ratio’ [95%-BI]: 0,36 [0,20-0,64]), wat overeenkomt met de resultaten van de eerdere analyse. Bovendien werden er geen nieuwe veiligheidssignalen waargenomen. Ook traden er geen aan de behandeling gerelateerde ernstige ongewenste voorvallen of overlijdens op.

Duurste

Etranacogene dezaparvovec wordt in Europa op de markt gebracht door CSL Behring onder de merknaam Hemgenix. In 2022 baarde dit medicijn enig opzien toen het op dat moment het duurste geneesmiddel ooit was, met een Amerikaanse prijs van 3,5 miljoen dollar per behandeling. De prijs in Nederland is bepaald tijdens een sluisprocedure en is zodoende geheim.

Referenties

  1. Pipe SW, Leebeek FWG, Recht M, et al. Gene therapy with etranacogene dezaparvovec for hemophilia B. N Engl J Med 2023;388:706-18.
  2. Coppens M, Pipe SW, Miesbach W, et al; HOPE-B Investigators. Etranacogene dezaparvovec gene therapy for haemophilia B (HOPE-B): 24-month post-hoc efficacy and safety data from a single-arm, multicentre, phase 3 trial. Lancet Haematol 2024;11:e265-75.