LYMFOMEN

MINDER TOXISCHE EFFECTEN EN LAGERE ZORGKOSTEN DOOR DA-EPOCH-R BIJ BURKITT-LYMFOOM

NTVH - 2024, nummer Special, zomer 2024

Drs. D. Smeets

Burkitt-lymfoom is een agressieve, zeldzame vorm van non-Hodgkin-lymfoom. Hoewel patiënten met een laagrisico-Burkitt-lymfoom een algehele overleving (‘overall survival’, OS) na 2 jaar hebben van tot wel 100%, is deze voor patiënten met een hoogrisico-Burkitt-lymfoom slechts 70–75%.1–5 Deze patiëntgroep heeft dus behoefte aan betere behandelingen. De zeldzaamheid van het Burkitt-lymfoom bemoeilijkt echter het uitvoeren van grootschalige en gerandomiseerde studies. Eind 2023 zijn de resultaten gepubliceerd van een HOVON-studie naar de werkzaamheid en de veiligheid van een laagintensieve behandeling met DA-EPOCH-R ten opzichte van een hoogintensieve behandeling met R-CODOX-M/R-IVAC bij patiënten met een nieuw gediagnosticeerd hoogrisico-Burkitt-lymfoom.6

Lees verder

KLINISCHE UITKOMSTEN BIJ PRIMAIR LYMFOOM VAN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL MET DUBBELE EIWITEXPRESSIE

NTVH - 2024, nummer Special, zomer 2024

Drs. M. Teuwen , Drs. P. van Rijn

In een retrospectieve multicenterstudie is bij patiënten met primair lymfoom van het centrale zenuwstelsel het verband van dubbele eiwitexpressie met slechtere klinische uitkomsten na intensieve inductiechemotherapie nader onderzocht. Resultaten tonen aan dat deze expressie geassocieerd is met een kortere progressievrije overleving, wat van belang is voor risicostratificatie en behandelbeslissingen.

Lees verder

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DE BEHANDELING VAN DIFFUUS GROOTCELLIG B-CELLYMFOOM

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

Dr. R. van der Voort

Waar lange tijd weinig vooruitgang werd geboekt in de behandeling van diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) groeide het aantal nieuwe behandelopties de afgelopen jaren ineens snel. Zowel bij nieuw-gediagnosticeerd DLBCL als gerecidiveerd of refractair DLBCL werden verschillende therapieën geregistreerd en gaven de resultaten van klinische studies zicht op diverse veelbelovende middelen. Gezien de heterogeniteit van de ziekte en de patiënten zijn het uitdagende vragen welke behandeling de beste optie is voor welke patiënt en in welke volgorde die behandelingen het beste gegeven kunnen worden.

Lees verder