LYMFOMEN

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DE BEHANDELING VAN DIFFUUS GROOTCELLIG B-CELLYMFOOM

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

Dr. R. van der Voort

Waar lange tijd weinig vooruitgang werd geboekt in de behandeling van diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) groeide het aantal nieuwe behandelopties de afgelopen jaren ineens snel. Zowel bij nieuw-gediagnosticeerd DLBCL als gerecidiveerd of refractair DLBCL werden verschillende therapieën geregistreerd en gaven de resultaten van klinische studies zicht op diverse veelbelovende middelen. Gezien de heterogeniteit van de ziekte en de patiënten zijn het uitdagende vragen welke behandeling de beste optie is voor welke patiënt en in welke volgorde die behandelingen het beste gegeven kunnen worden.

Lees verder

EERSTE T-CELBINDEND BISPECIFIEK ANTILICHAAM ALS NIEUWE BEHANDELOPTIE BIJ DLBCL

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

Drs. P. van Rijn

Diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) behoort tot de agressieve non-hodgkinlymfomen en wordt als diagnose in Nederland ongeveer 1.500 keer per jaar gesteld.1 Hoewel in afgelopen jaren nieuwe behandelingen beschikbaar zijn gekomen, blijven de uitkomsten voor patiënten met recidiverende of refractaire ziekte matig, met responspercentages van 20 tot 39% op een eerstelijnsbehandeling met chemo-immunotherapie.2 Voor patiënten die recidiveren na chemo-immunotherapie wordt een behandeling in studieverband aanbevolen.3 Bij patiënten met recidiverende of refractaire (R/R) ziekte na twee of meer lijnen met systemische therapie kan chimere antigeenreceptor (CAR) T-celtherapie overwogen worden.3 Er bestaat echter behoefte aan effectieve, goed verdragen en makkelijker toepasbare therapieën. In de fase I/II-studie EPCORE™ NHL-1 liet epcoritamab, een subcutaan toegediend T-celbindend bispecifiek antilichaam, een hoog algeheel responspercentage en goede verdraagbaarheid zien.4 Deze resultaten leidden in juli dit jaar tot een positieve opinie van het Europees Medicijnagentschap (EMA) voor epcoritamab.5

Lees verder

BTK-REMMERS VERBETEREN DE PROGNOSE BIJ PATIËNTEN MET GERECIDIVEERD OF REFRACTAIR MANTELCELLYMFOOM

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

Dr. R. van der Voort , dr. W. Nanhoe

Immuunchemotherapie vormt van oudsher de basis van de standaard eerste- en laterelijnsbehandeling bij patiënten met mantelcellymfoom. Voor de behandeling van patiënten met gerecidiveerd en/of refractair mantelcellymfoom kwamen de afgelopen tien jaar echter doelgerichte therapieën en immuuntherapieën beschikbaar, die de uitkomsten bij deze patiënten verbeterden. Een van deze therapieën is ibrutinib, de eerste van een reeks BTK-remmers, waarvan acalabrutinib, zanubrutinib en pirtobrutinib onlangs in studieverband veelbelovende resultaten lieten zien.

Lees verder