INNOVATIES IN ZIEKENHUISMANAGEMENT EN PATIËNTENZORG

Interview met hematoloog dr. Paula Ypma, ziekenhuisapotheker Annemieke Grootswagers en apotheker Jesper van Breeschoten over een waardegedreven Zorgpad Multipel Myeloom

NTVH - 2024, nummer Hematologie van de Toekomst, voorjaar 2024

Willem van Altena

‘Een mooie samenwerking tussen de hematoloog, de dagbehandeling en de apotheek’

In 2023 kregen volgens de Nationale Kankerregistratie (NKR) 1465 patiënten in Nederland de diagnose multipel myeloom.1 Dat aantal stijgt elk jaar: in 2022 ging het nog om 1406 diagnoses. In 1990 waren er nog geen 700 mensen met de diagnose. De ziekte omvat zo’n 10 procent van alle nieuwe patiënten met kanker in het bloed, beenmerg of lymfeklieren. In Zuid-Holland gaat het om 326 nieuwe patiënten waarvan het HagaZiekenhuis een deel behandelt. Patiënten met multipel myeloom krijgen een behandeling met combinaties van medicijnen, waaronder medicijnen – in de vorm van subcutane injecties, naast pillen en soms intraveneuze medicatie, afhankelijk van het stadium van de ziekte en hun behandeling. Voor wat betreft de behandeling met daratumumab, een van de medicamenten die subcutaan wordt toegediend, geldt een complex toedienschema (met eerst eens per week, dan eens per 2 weken en vervolgens 4-wekelijks medicatie tot de ziekte progressief is).

Onlangs is een nieuw waardegedreven Zorgpad Multipel Myeloom in werking getreden, waaraan gewerkt is door hematologen en andere medisch specialisten, ziekenhuisapothekers en ICT-afdelingen samen met patiënten, de cliëntenraad en Hematon, de patiëntenorganisatie voor mensen met bloed en/of lymfklierkanker, hun naasten en stamcelgetransplanteerden.

Een belangrijk onderdeel van dit waardegedreven zorgpad is sinds februari van dit jaar in gang gezet. Geselecteerde patiënten met multipel myeloom kunnen hun subcutane medicatie nu ook thuis zelf toedienen. Reden voor een gesprek met hematoloog dr. Paula Ypma, ziekenhuisapotheker Annemieke Grootswagers en apotheker Jesper van Breeschoten.

Paula Ypma (PY) is hematoloog in het HagaZiekenhuis, met multipel myeloom als specialisatie. Het HagaZiekenhuis is een van de 4 topklinische ziekenhuizen waar autologe stamceltransplantaties plaatsvinden onder andere bij multipel myeloom patiënten én behandelcentrum voor multipel myeloom.

Lees verder

Interview met dr. Heleen Lameijer over social media als onderdeel van innovatieve zorg

NTVH - 2024, nummer Hematologie van de Toekomst, voorjaar 2024

Willem van Altena

‘Ik wil juiste, feitelijke informatie delen, zodat mensen een geïnformeerde keuze kunnen maken’

Dr. Heleen Lameijer is in 2018 gepromoveerd in de cardiologie, maar werkt als SEH-arts in Medisch Centrum Leeuwarden. Daarnaast heeft Lameijer het bedrijf Make Science Work opgericht, schrijft ze boeken over haar ervaringen op de SEH en geeft ze online reanimatiecursussen. Toch vindt ze ook nog tijd om actief te zijn op social media. En hoe: haar in 2018 gestarte Instagram-account @makesciencework telt ruim 45.000 volgers, wat haar de bijnaam ‘Instagram-dokter’ heeft opgeleverd. Hoe ziet zij de mogelijke rol van social media als onderdeel van innovatieve zorg?

Lees verder

Is een robot beter in bloed prikken dan een mens?

NTVH - 2024, nummer Hematologie van de Toekomst, voorjaar 2024

Dr. Niels Elbert

Bedrijfsprocessen worden meer en meer geautomatiseerd om de efficiëntie te verbeteren, de veiligheid te verhogen en de kosten te verlagen. Steeds vaker gebeurt dit met behulp van artificial intelligence (AI). Deze systeemtechnologie verandert onze samenleving en de zorg vormt daarop geen uitzondering. In sommige ziekenhuizen in China is het al zover: geen verpleegkundige, maar een robot die bloed prikt. Ook in verschillende Nederlandse ziekenhuizen worden testen uitgevoerd met autonome bloedafname. Maar hoe werkt zo’n prikrobot en welke resultaten worden ermee behaald?

Lees verder

Interview met physician assistant Fleur Klinkenberg over haar initiatief: het Green Team Hematologie

NTVH - 2024, nummer Hematologie van de Toekomst, voorjaar 2024

Willem van Altena

‘Waarom serveren we niet standaard havermelk in de cappuccino?’

Wanneer we het hebben over duurzaamheid, is de zorg misschien niet de eerste sector waar men aan denkt. Toch is de zorgsector in Nederland verantwoordelijk voor 7 procent van de uitstoot van alle broeikasgassen, 4 procent van het afval en 13 procent van het grondstoffengebruik. Het vergroenen van de zorg staat hoog op vele agenda’s. Fleur Klinkenberg is sinds 2019 physician assistant (PA) op de afdeling Hematologie in het Amsterdam UMC locatie VUmc. In maart 2023 nam zij het initiatief tot het Green Team Hematologie. “Begin met iets kleins, dat makkelijk uitvoerbaar is en dat opvalt”

Lees verder