CLL EN CML

ASCEND-CML: eerstelijnsbehandeling met asciminib werkzaam bij CP-CML

NTVH - jaargang 19, nummer 1, februari 2024

No authors

Lees verder

Venetoclax-obinutuzumab bij eerder onbehandelde CLL: resultaten van de CLL14-studie na 6 jaar follow-up

NTVH - 2023, nummer Special, september 2023

dr. Othman Al-Sawaf

De combinatie van venetoclax-obinutuzumab met een vaste duur van één jaar is een standaardbehandeling bij patiënten met eerder onbehandelde chronische lymfatische leukemie. In de CLL14-studie werd eerder de werkzaamheid en verdraagbaarheid van venetoclax-obinutuzumab aangetoond bij patiënten met chronische lymfatische leukemie en bijkomende aandoeningen. Tijdens de EHA 2023 presenteerde dr. Othman Al-Sawaf (University Hospital of Cologne, Keulen, Duitsland) de bijgewerkte langetermijnresultaten na 6 jaar van de CLL14-studie.1 Daarbij hadden alle patiënten hun studiebehandeling gedurende ≥5 jaar stopgezet.

Lees verder

Eindanalyse MURANO-studie bekrachtigt de werkzaamheid van venetoclax-rituximab bij patiënten met R/R CLL op de lange termijn

NTVH - 2023, nummer Special, september 2023

prof. dr. Arnon Kater

Over de fase III-studie MURANO bij patiënten met recidief/refractair chronische lymfatische leukemie was eerder een superieure progressievrije overleving en algehele overleving gerapporteerd bij een vaste behandelduur met venetoclax-rituximab ten opzichte van bendamustine-rituximab.1,2 Na een follow-up van 48 maanden werden diepe responsen met niet-detecteerbare minimale restziekte in verband gebracht met een gunstige progressievrije overleving.3 Tijdens EHA 2023 presenteerde prof. dr. Arnon Kater (Amsterdam Medisch Centrum, Nederland) de eindanalyse van de MURANO-studie na een follow-up van 7 jaar en de analyse van een substudie gericht op herbehandeling van patiënten met progressieve ziekte.4

Lees verder

Geen langere behandelingsvrije remissie na nilotinib en interferon α-2b bij onbehandelde CML-patiënten

NTVH - 2023, nummer Special, september 2023

prof. dr. Andreas Hochhaus

In klinische studies is gevonden dat bij sommige patiënten met chronische myeloïde leukemie de moleculaire respons behouden blijft na stopzetting van de behandeling met tyrosinekinaseremmers. Behandelingsvrije remissie is dan ook een nieuw doel bij de behandeling van chronische myeloïde leukemie in de chronische fase. Tijdens EHA 2023 presenteerde prof. dr. Andreas Hochhaus (Universitätsklinikum Jena, Duitsland) de resultaten van de in 2012 gestarte TIGER-studie, waarin eerstelijnsbehandeling met nilotinib en gepegyleerd interferon α-2b is vergeleken met alleen nilotinib.1

Lees verder