Combinatie ponatinib en blinatumomab leidt tot meer moleculaire remissies bij Ph+ ALL

juni 2021 Farmanieuws Marjolein Haakman-Groot