Chemotherapie met cisplatine leidt vaak tot permanente gehoorschade bij jonge kinderen

september 2021 Medisch onderzoek Willem Van Altena

Cisplatine is een platinagebaseerde chemotherapie die vaak, en met resultaat, wordt ingezet bij de behandeling van kinderen met kanker. Maar het blijkt dat een van de bijwerkingen van dit middel permanente doofheid kan zijn. Een recente studie uit Vancouver (Canada) toont aan dat het gehoor van zeer jonge kinderen vooral gedurende de beginfase van de chemobehandeling aangetast wordt, en in ernstiger mate dan bij wat oudere kinderen. De studie is online gepubliceerd op de website van vakpublicatie Cancer, dat is verbonden aan de American Cancer Society.

In eerdere studies was al aangetoond dat tot 60% van de kinderen die met cisplatine behandeld worden een vorm van gehoorschade oploopt. Dr. Bruce Carlton, verbonden aan het BC Children’s Hospital in Vancouver onderzocht met een team van oncologen en audiologen gegevens van 368 Canadese kinderen met kanker, die met cisplatine behandeld waren en in totaal 2.052 gehooronderzoeken hadden gehad. Alle patiënten hadden maximaal drie jaar lang een cisplatinebehandeling gehad.

Drie jaar na aanvang behandeling had 75% van de kinderen tot 5 jaar oud en 48 % van de kinderen ouder dan 5 een vorm van gehoorschade overgehouden aan de cisplatinebehandeling. Na 3 maanden en na 12 maanden na aanvang behandeling had 27% respectievelijk 61% van de kinderen tot 5 jaar gehoorschade opgedaan. Een hogere aanvangsdosering cisplatine, combinatie met chemotherapie vincristine en langdurig antibioticagebruik verergerden de gehoorschade die door de cisplatine werd veroorzaakt.

Binnenoor

De onderzoekers stelden vast dat het mechanisme achter het cisplatine-gerelateerde gehoorverlies bij jonge kinderen onduidelijk blijft maar een mogelijke oorzaak is dat er in het binnenoor nog onvolgroeide structuren aanwezig zijn die wellicht gevoeliger zijn voor de toxische effecten van de cisplatine.

Dr. Carlton denkt dat het uitvoeren gehooronderzoek na elke cisplatinebehandeling meer aan het licht kan brengen over de vraag waarom juist jonge kinderen zo vatbaar zijn voor gehoorschade door cisplatine. Dan moet ook duidelijk worden hoe het gehoor van de kinderen het beste beschermd kan worden, terwijl ze toch de levensreddende kankerbehandeling ondergaan.

Referentie

Meijer AJM, Li KH, Brooks B, et al. The cumulative incidence of cisplatin-induced hearing loss in young children is higher and develops at an early stage during therapy compared with older children based on 2052 audiological assessments. Cancer. 2021 Sep 7. doi: 10.1002/cncr.33848. Epub ahead of print. PMID: 34490624.