Bijna een op de drie bloeddonors heeft antistoffen tegen corona in het bloed

mei 2021 Corona Willem Van Altena

Steeds meer mensen blijken antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed te dragen, hetzij omdat ze gevaccineerd zijn, dan wel omdat ze COVID-19 hebben gehad. In een maand tijd is het percentage  bloeddonors met antistoffen gestegen van 21% naar 32%. Dat concludeert bloedbank Sanquin aan de hand van periodieke metingen in het gedoneerde bloed. Elke week doet Sanquin een steekproef bij ongeveer 2.000 bloeddonors om te kijken hoeveel van hen antistoffen bezitten.

De stijging is het grootst bij donors tussen de 61 en 70 jaar oud, en dat is het gevolg van de vaccinaties. Meer dan 40% van de donors uit die groep heeft antistoffen in het bloed. Bij mensen van 71 jaar en ouder ligt het percentage rond de 35%. Opvallend is volgens Sanquin dat ook bloeddonors tussen 18 en 30 jaar oud steeds vaker antistoffen in het bloed hebben. In deze leeftijdsgroep ligt het percentage boven de 30%, en dat komt niet door vaccinaties maar door voortgaande besmettingen.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Aan de maandelijkse cijfers van Sanquin is ook te zien dat vrouwelijke bloeddonors vaker antistoffen meedragen dan mannelijke. Iets meer dan 30% van de vrouwelijke donors heeft antistoffen in het bloed; bij mannen is dat iets minder dan 20%. Het verschil is terug te voeren op de vaccinaties van het zorgpersoneel in ons land. Er werken immers veel meer vrouwen in de zorg dan mannen. Sanquin heeft ook vastgesteld of mensen de antistoffen aan een vaccinatie of aan een doorgemaakte infectie te danken hebben. Het blijkt dat 42% van de vrouwen hun antistoffen aan een vaccinatie te danken hebben, tegenover 21% van de mannen.

Bemoedigend als de snelle stijging van mensen met antistoffen is: we zijn nog niet op de helft van waar we uiteindelijk uit willen komen. Een seroprevalentie van 32% is niet genoeg om groepsimmuniteit te bereiken, waarbij de pandemie spontaan uitdooft omdat het virus niet genoeg mensen vindt om te besmetten. Daarvoor moet een immuniteit van ongeveer 67% bereikt worden. Het percentage gaat door de vaccinaties gelukkig wel snel omhoog, zeker nu ook het Janssen-vaccin wordt ingezet.

Meer informatie

Bezoek de website van Sanquin.