prof. dr. P. Sonneveld

Artikelen:

Wijzigingen in de richtlijn ‘Behandeling multipel myeloom 2018’

30 april 2018

INITIËLE BEHANDELING VAN PATIËNTEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN AUTOLOGE STAMCELTRANSPLANTATIE

Op basis van een meta-analyse waarin op bortezomib gebaseerde (n=787) versus non-bortezomib gebaseerde (n=785) inductietherapie werd vergeleken en die aantoonde dat niet alleen het percentage patiënten dat na de autologe stamceltranspla… Lees verder »

Hoog- en laagrisico-multipel myeloom kunnen worden voorspeld met de combinatie van EMC92 en ISS

1 juni 2017

INLEIDING

Multipel myeloom (MM) karakteriseert zich door een expansie van maligne plasmacellen in het beenmerg met klinische kenmerken als osteolytische laesies, hypercalciëmie, nierinsufficiëntie en anemie.1 Nieuw gediagnosticeerde MM-patiënten hebben een mediane overleving van vijf tot zeven jaar. De prognose van individ… Lees verder »

IFM 2015/HOVON 131: daratumumab in combinatie met bortezomib, thalidomide en dexamethason (VTD) als eerstelijnsbehandeling bij patiënten die kandidaat zijn voor stamceltransplantatie

1 juni 2016

Inleiding

Multipel myeloom (MM) is een maligne plasmacelaandoening, waarbij sprake is van ongecontroleerde proliferatie van een plasmacelkloon. Er vindt verdringing plaats van het beenmerg door infiltratie van maligne plasmacellen. Dit leidt tot destructie van de architectuur van het beenmerg, disfunctioneren van de normale hematopoëse… Lees verder »

Daratumumab in de dagelijkse praktijk

1 juni 2016

Inleiding

Daratumumab is een monoklonale antistof gericht tegen het eiwit CD38. CD38 komt sterk tot expressie op multipel myeloom (MM)-cellen, maar ook op normale plasmacellen en andere cellen zoals NK-cellen, monocyten, onrijpe en geactiveerde B-cellen en geactiveerde T-cellen.1 Daratumumab doodt MM-tumorcellen via verschill… Lees verder »

EMN011/HOVON 114-studie: gerandomiseerde fase 2-studie van nieuwe generatie proteasoomremmer (carfilzomib) en immunomodulatoire remmer (pomalidomide) plus dexamethason gevolgd door pomalidomide/dexamethason vs. pomalidomide-onderhoud bij patiënten met eerste recidief multipel myeloom na eerdere behandeling in HOVON 95/EMN02

1 maart 2016

Inleiding

Multipel myeloom (MM) is een maligne plasmacelproliferatie, gekenmerkt door productie van een monoklonaal serum- en/of urine-immuunglobuline, beenmerginfiltratie met klonale plasmacellen en ROTI (‘related organ and/or tissue impairment’).1 De mediane leeftijd bij diagnose is 69 jaar. De prognose varieert sterk, … Lees verder »

Richtlijn behandeling multipel myeloom 2015

1 december 2015

Inleiding

De laatste richtlijn voor de behandeling van het multipel myeloom (MM) is in 2012 gepubliceerd, namens de Myeloom Werkgroep (MWG) van stichting Hemato-Oncologie Volwassenen Nederland (HOVON). In de afgelopen tijd zijn verschillende grote gerandomiseerde studies gepubliceerd, die wijziging van de richtlijn rechtvaardigen. Deze … Lees verder »

De eerste HOVON- en European Myeloma Network-studie voor primaire plasmacelleukemie: HOVON 129

1 juli 2015

Inleiding

De meest agressieve variant van plasmaceldyscrasieën is primaire plasmacelleukemie (pPCL). Per definitie worden bij pPCL in het perifeer bloed >2 × 109/l plasmacellen gevonden of het percentage circulerende plasmacellen bedraagt >20% van het totaal aantal leukocyten.1–3 Verder gaat er geen multi… Lees verder »

HOVON 126-studie: een gerandomiseerde fase 2-studie naar inductie met izazomibthalidomide-lage dosis dexamethason gevolgd door onderhoudsbehandeling met ixazomib of placebo bij nieuw gediagnosticeerde patiënten met multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie

1 juni 2015

Inleiding en rationale

Huidige standaard eerstelijnstherapie voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie

De mediane leeftijd van patiënten met multipel myeloom (MM) bij diagnose is ongeveer 65–70 jaar, hetgeen betekent dat ongeveer de helft van de patiënten niet in aanmerking komt voor h… Lees verder »

Het myelodysplastisch syndroom in Nederland: een population-based onderzoek naar incidentie, primaire behandeling en overleving in de periode 2001–2010

1 maart 2015

Inleiding

Myelodysplastische syndromen (MDS) zijn een spectrum van beenmergstoornissen die worden gekenmerkt door ten minste 1 cytopenie in het perifere bloed, dysplasie van ten minste 1 cellijn in het beenmerg en een tendens om over te gaan naar acute myeloïde leukemie (AML), tezamen uitingen van ineffectieve hematopoëse waaraan een … Lees verder »

De klinische relevantie en aanpak van MGUS en MGUS-gerelateerde ziekten: aanbevelingen van het ‘European Myeloma Network’

1 oktober 2014

Inleiding

‘Monoclonal gammopathy of undetermined significance’ (MGUS) is een van de meest voorkomende premaligne afwijkingen en treedt op bij ongeveer 3,5% van de mensen ouder dan 50 jaar.2–4 IgG- en IgA-MGUS worden gedefinieerd door de aanwezigheid van een M-proteïne <30 g/l, plasmacelpercentage in beenmerg <10%… Lees verder »

Hoge dosis imatinib versus hoge dosis imatinib in combinatie met intermediaire dosis cytarabine bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde chronische myeloïde leukemie:

1 april 2014

Inleiding

De introductie van imatinib (Glivec®, Novartis, Basel, Zwitserland) in 2001 bracht een revolutie teweeg in de behandeling van chronische myeloïde leukemie (CML). In de ‘International Randomized Study of Interferon and STI571’ (IRIS) bleek imatinib effectiever vergeleken met de combinatie van interferon-alfa en cytarabine… Lees verder »

‘Feasibility’ en effectiviteit van melfalanprednison-bortezomib (MPV) bij patiënten ≥75 jaar met een nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom; een niet-gerandomiseerde fase II-studie

1 januari 2014

Inleiding

De standaard eerstelijnsbehandeling voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een autologe stamceltransplantatie is een combinatie van melfalan, prednison en bortezomib (MPV). Recentelijk toonde een langetermijn- follow-up van de VISTA-studie een mediane overleving van 56,4 maanden.1 Maar het blijkt dat 15% … Lees verder »

De behandeling van AL-amyloïdose in Nederland anno 2013 Adviezen van de HOVON-werkgroep Multipel Myeloom

1 juli 2013

Inleiding

AL-amyloïdose is de vorm van amyloïdose waarbij de amyloïdneerslagen ontstaan door productie van abnormale vrije lichte immunoglobulineketens door een klonale plasmacel of andere B-celkloon. Deze vrije lichte ketens ondergaan conformatieveranderingen vanuit een oligomere tussenfase en slaan extracellulair neer samen met gly… Lees verder »

De REPEAT-studie: een fase I- en fase II-studie naar de behandeling van het lenalidomide-refractair recidief multipel myeloom met lenalidomide gecombineerd met cyclofosfamide en prednison

1 april 2013

Achtergrond

Het multipel myeloom (MM) wordt gekarakteriseerd door een ongecontroleerde woekering van monoklonale plasmacellen in het beenmerg. Het is de op één na meest voorkomende hematologische maligniteit in de westerse wereld. In Nederland worden elke jaar ongeveer 850 nieuwe patiënten met MM gediagnosticeerd. De overleving van p… Lees verder »

Richtlijnen behandeling multipel myeloom 2012

1 december 2012

Inleiding

De laatste richtlijnen voor de behandeling van het multipel myeloom zijn opgesteld in 2010 namens de Myeloom Werkgroep (MWG) van stichting Hemato-Oncologie Volwassenen Nederland (HOVON). In de afgelopen tijd zijn verschillende grote gerandomiseerde studies gepubliceerd die wijziging van de richtlijn rechtvaardigen. Deze herzie… Lees verder »

Multipel myeloom en behandelinggeïnduceerde polyneuropathie

1 april 2012

Inleiding

Multipel myeloom (MM) wordt gekenmerkt door klonale proliferatie van plasmacellen in het beenmerg, de aanwezigheid van monoklonaal eiwit in het serum en/of urine en de aanwezigheid van ziektegerelateerde orgaanschade.

Tot 10 jaar geleden bestond de behandeling van MM voor patiënten onder 65 jaar uit chemotherapie in co… Lees verder »

Aanbevolen

Deze maand werden de resultaten gepubliceerd van een retrospectieve studie die de invloed onderzocht …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.