dr. P.E. Westerweel

p.e.westerweel@asz.nl

Artikelen:

Signalering, monitoring en behandeling van (risico op) ondervoeding bij intensieve behandeling voor hematologische maligniteiten

1 oktober 2020

INLEIDING

Intensieve behandeling voor hematologische maligniteiten met hoge dosis chemotherapie en veelal hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) behoort tot de meest toxische behandelregimes binnen de oncologie.1 Er treden vaak ernstige gastro-intestinale klachten op, waaronder misselijkheid, braken, mucositis die gepa… Lees verder »

Digitale PCR voor bij CML: voorspeller voor behandelingsvrije remissie en andere klinische toepassingen

1 september 2020

INLEIDING

BEHANDELINGSVRIJE REMISSIE

Sinds de komst van de tyrosinekinaseremmer (TKI) in 2001 is de prognose van patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) aanzienlijk verbeterd. Initieel werd gedacht dat levenslange TKI-behandeling noodzakelijk zou zijn om de leukemie onderdrukt te houden, hetgeen helaas vaak gepaard g… Lees verder »

Vildagliptine-combinatiebehandeling met nilotinib voorafgaand aan een tweede medicatiestoppoging bij chronische myeloïde leukemie (Dolphin-STAR-onderzoek)

1 september 2019

ACHTERGROND VAN HET ONDERZOEK

BEHANDELINGSVRIJE REMISSIE

Patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) die langdurig in diepe moleculaire remissie zijn gekomen tijdens behandeling met een tyrosinekinaseremmer (TKI) kunnen proberen hun medicatie te stoppen.1 Ongeveer de helft van de patiënten behoudt een majeure… Lees verder »

Asciminib versus bosutinib voor CML-patiënten met intolerantie of resistentie voor minimaal twee tyrosinekinaseremmers

1 juli 2019

ACHTERGROND

Voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie (CML) zijn op dit moment vijf geregistreerde tyrosinekinaseremmers (TKI’s) beschikbaar, die alle aangrijpen op het kinasedomein van het BCR-ABL1-eiwit. Dit zijn imatinib, bosutinib, dasatinib, nilotinib en ponatinib.1 In de klinische praktijk wordt veelvuldig… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2018 Deel 3: Stoppen van de behandeling, beleid bij zwangerschap, studies en therapie-aanbevelingen

1 oktober 2018

STOPPEN MET DE BEHANDELING MET TKI’S

Ondanks dat de meest primitieve CML-stamcellen ongevoelig lijken te zijn voor tyrosinekinaseremmers (TKI’s), neemt het aantal patiënten dat een niet-aantoonbaar BCR-ABL-signaal heeft in de loop van de tijd steeds meer toe. In een Australische studie bedroeg het percentage patiënten met een onme… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2018 Deel 2: Het belang van responsmijlpalen, monitoring en mutaties en de behandeling van gevorderde CML-fasen

1 september 2018

HET BELANG VAN RESPONSMIJLPALEN EN -MONITORING

RESPONSMIJLPALEN

Voor het beoordelen van het resultaat van de behandeling van CML zijn door de ELN responsmijlpalen gedefinieerd. Deze staan voor de eerstelijnsbehandeling vermeld in Tabel 1. Een optimale respons betekent dat de therapie ongewijzigd kan worden voortgezet. Ee… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2018

1 juli 2018

INLEIDING

Nieuwe gegevens betreffende de effectiviteit en bijwerkingen van de beschikbare middelen, belangrijke gegevens uit ‘population-based registries’, nieuwe studies, onder andere met nieuwe middelen, het beschikbaar komen van generiek imatinib en bovenal de gegevens over het stoppen van de behandeling met tyrosinekinaseremmers… Lees verder »

Genetische veranderingen bij chronische myeloïde leukemie met t(9;22)(q34;q11)/BCR-ABL1: achtergronden en klinische consequenties

1 juni 2017

INLEIDING

Een relatie tussen een afwijkend klein chromosoom en chronische myeloïde leukemie (CML) werd meer dan een halve eeuw geleden vastgesteld door Peter Nowell en David Hungerford in Philadelphia. Janet Rowley toonde in 1972 vervolgens aan dat dit Philadelphia-chromosoom (Ph) het resultaat is van een gebalanceerde translocatie tus… Lees verder »

CMyLife: een eerste inzicht in kwaliteit van leven en verbetermogelijkheden bij CML-patiënten voorafgaand aan gebruik van CMyLife

1 juni 2017

INLEIDING

Binnen het programma CMyLife wordt, modulegewijs, een web-based platform opgezet voor samenwerking tussen patiënten en hun naasten, huisartsen en laboratoria om de zorg voor patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) meer persoonsgericht te maken.1 Dit gebeurt zodanig dat de patiënt daadwerkelijk de regie … Lees verder »

Validatie van ‘EUTOS long-term survival score’ (ELTS) bij chronische myeloïde leukemie

3 april 2017

Met het oog op de keuze tussen een eerste- of tweedegeneratie tyrosinekinaseremmer (TKI) is het belangrijk bij patiënten in de chronische fase van chronische myeloïde leukemie (CML) het risico op ziekteprogressie te kunnen inschatten. Tot voor kort bestonden er hiervoor 3 instrumenten: de Sokal risicoscore, de Hasford risicoscore en, meer rece… Lees verder »

HOVON142: behandelingsvrije remissie bij patiënten met chronische myeloïde leukemie: een prospectieve studie naar nilotinib versus imatinib met een laagdrempelige overzetting naar nilotinib bij suboptimale respons

1 maart 2017

ACHTERGROND VAN DE STUDIE

Het bereiken van een behandelingsvrije remissie (‘treatment free remission’; TFR) is een nieuw doel voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie (CML). Een TFR wordt gedefinieerd als een stabiele toestand van diepe remissie van CML na staken van eerdere tyrosinekinaseremmer (TKI)-behandeling. Het b… Lees verder »

Een patiënt met chronische myeloïde leukemie presenterend in gevorderd ziektestadium met diverse klinische, cytogenetische en moleculaire epifenomenen

1 juni 2016

Inleiding

Chronische myeloïde leukemie (CML) is een relatief zeldzame hematologische ziekte met een incidentie van 0,94/100.000 personen per jaar, overeenkomend met ongeveer 160 nieuwe patiënten per jaar in Nederland. Het merendeel hiervan (94%) presenteert zich in chronische fase, waarbij het blastpercentage in bloed en beenmerg mind… Lees verder »

Richtlijnen voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2014

1 juli 2014

Inleiding

De behandeling van chronische myeloïde leukemie (CML) is door de komst van de tyrosinekinaseremmer (TKI) imatinib in 2001 revolutionair veranderd. Waar eerst bij jongere patiënten bij voorkeur een allogene stamceltransplantatie werd gegeven, is deze behandeling voor de chronische fase vrijwel geheel verlaten. Ook het alterna… Lees verder »

Aanbevolen

De inzet van therapieën gebaseerd op chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor hematologische aan …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.