dr. N.W.C.J. van de Donk

Artikelen:

CAR-T-celtherapie voor multipel myeloom: een veelbelovende strategie in opkomst

1 september 2021

INLEIDING

De afgelopen jaren zijn er verschillende behandelmogelijkheden bijgekomen voor patiënten met multipel myeloom (MM), waardoor de levensverwachting sterk is verbeterd.1 Ondanks deze toename in therapeutische modaliteiten, ontwikkelen de meeste patiënten met MM een recidief of ontstaat resistentie tegen standaardther… Lees verder »

Handelwijze bij bloedtransfusieproblematiek bij patiënten die worden behandeld met daratumumab (anti-CD38)

1 mei 2020

INLEIDING

CD38 monoklonale antistoffen vormen een nieuwe klasse van geneesmiddelen voor de behandeling van multipel mye¬loom en zijn inmiddels opgenomen in de Nederlandse richt¬lijn.1,2 Klinisch kan daratumumab direct na toediening een daling van de hemoglobineconcentratie veroorzaken van ongeveer 0,5 mmol/l.3,4 Ernstige he… Lees verder »

Wijzigingen in de richtlijn ‘Behandeling multipel myeloom 2018’

30 april 2018

INITIËLE BEHANDELING VAN PATIËNTEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN AUTOLOGE STAMCELTRANSPLANTATIE

Op basis van een meta-analyse waarin op bortezomib gebaseerde (n=787) versus non-bortezomib gebaseerde (n=785) inductietherapie werd vergeleken en die aantoonde dat niet alleen het percentage patiënten dat na de autologe stamceltranspla… Lees verder »

Swammerdamprijs 2017

3 april 2017

Swammerdamprijs 2017

Sinds 2007 reikt de Nederlandse Vereniging voor Hematologie eenmaal per 2 jaar tijdens het Dutch Hematology Congress, de Swammerdamprijs uit aan een talentvolle hematoloog jonger dan 45 jaar. Dit jaar viel de eer te beurt aan dr. Niels van de Donk (VU medisch centrum, Amsterdam) voor zijn onderzoek naar de rol va… Lees verder »

Nieuwe behandelstrategieën voor het recidief en therapieresistent multipel myeloom

1 maart 2017

INLEIDING

De overleving van patiënten met multipel myeloom (MM) is de afgelopen twee decennia verbeterd, met name door toepassing van autologe stamceltransplantatie en door de introductie van nieuwe geneesmiddelen, zoals de immuunmodulerende drugs (IMiD's) en de proteosoomremmers.1

Het merendeel van de myeloompatiënt… Lees verder »

IFM 2015/HOVON 131: daratumumab in combinatie met bortezomib, thalidomide en dexamethason (VTD) als eerstelijnsbehandeling bij patiënten die kandidaat zijn voor stamceltransplantatie

1 juni 2016

Inleiding

Multipel myeloom (MM) is een maligne plasmacelaandoening, waarbij sprake is van ongecontroleerde proliferatie van een plasmacelkloon. Er vindt verdringing plaats van het beenmerg door infiltratie van maligne plasmacellen. Dit leidt tot destructie van de architectuur van het beenmerg, disfunctioneren van de normale hematopoëse… Lees verder »

Daratumumab in de dagelijkse praktijk

1 juni 2016

Inleiding

Daratumumab is een monoklonale antistof gericht tegen het eiwit CD38. CD38 komt sterk tot expressie op multipel myeloom (MM)-cellen, maar ook op normale plasmacellen en andere cellen zoals NK-cellen, monocyten, onrijpe en geactiveerde B-cellen en geactiveerde T-cellen.1 Daratumumab doodt MM-tumorcellen via verschill… Lees verder »

Chimere antigeenreceptoren als immuuntherapie voor hematologische maligniteiten

1 december 2015

Inleiding

De afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van immuuntherapie grote vooruitgang geboekt in de behandeling van kanker. Daarom is ‘immuuntherapie voor de behandeling van kanker’ in 2013 uitgeroepen tot doorbraak van het jaar door het wetenschappelijke tijdschrift Science.1 Dit is deels te danken aan de succesvolle r… Lees verder »

De eerste HOVON- en European Myeloma Network-studie voor primaire plasmacelleukemie: HOVON 129

1 juli 2015

Inleiding

De meest agressieve variant van plasmaceldyscrasieën is primaire plasmacelleukemie (pPCL). Per definitie worden bij pPCL in het perifeer bloed >2 × 109/l plasmacellen gevonden of het percentage circulerende plasmacellen bedraagt >20% van het totaal aantal leukocyten.1–3 Verder gaat er geen multi… Lees verder »

HOVON 126-studie: een gerandomiseerde fase 2-studie naar inductie met izazomibthalidomide-lage dosis dexamethason gevolgd door onderhoudsbehandeling met ixazomib of placebo bij nieuw gediagnosticeerde patiënten met multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie

1 juni 2015

Inleiding en rationale

Huidige standaard eerstelijnstherapie voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie

De mediane leeftijd van patiënten met multipel myeloom (MM) bij diagnose is ongeveer 65–70 jaar, hetgeen betekent dat ongeveer de helft van de patiënten niet in aanmerking komt voor h… Lees verder »

De klinische relevantie en aanpak van MGUS en MGUS-gerelateerde ziekten: aanbevelingen van het ‘European Myeloma Network’

1 oktober 2014

Inleiding

‘Monoclonal gammopathy of undetermined significance’ (MGUS) is een van de meest voorkomende premaligne afwijkingen en treedt op bij ongeveer 3,5% van de mensen ouder dan 50 jaar.2–4 IgG- en IgA-MGUS worden gedefinieerd door de aanwezigheid van een M-proteïne <30 g/l, plasmacelpercentage in beenmerg <10%… Lees verder »

‘Feasibility’ en effectiviteit van melfalanprednison-bortezomib (MPV) bij patiënten ≥75 jaar met een nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom; een niet-gerandomiseerde fase II-studie

1 januari 2014

Inleiding

De standaard eerstelijnsbehandeling voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een autologe stamceltransplantatie is een combinatie van melfalan, prednison en bortezomib (MPV). Recentelijk toonde een langetermijn- follow-up van de VISTA-studie een mediane overleving van 56,4 maanden.1 Maar het blijkt dat 15% … Lees verder »

Biologie, diagnostiek en behandeling van plasmacelleukemie

1 april 2013

Inleiding

Primaire plasmacelleukemie (pPCL) is de meest agressieve vorm van plasmaceldyscrasie. PPCL wordt gedefinieerd door >2 × 109/l plasmacellen in perifeer bloed en/of een percentage circulerende plasmacellen van >20% van het totaal aantal leukocyten.1–3 Verder gaat er geen multipel myeloom aan vooraf… Lees verder »

De REPEAT-studie: een fase I- en fase II-studie naar de behandeling van het lenalidomide-refractair recidief multipel myeloom met lenalidomide gecombineerd met cyclofosfamide en prednison

1 april 2013

Achtergrond

Het multipel myeloom (MM) wordt gekarakteriseerd door een ongecontroleerde woekering van monoklonale plasmacellen in het beenmerg. Het is de op één na meest voorkomende hematologische maligniteit in de westerse wereld. In Nederland worden elke jaar ongeveer 850 nieuwe patiënten met MM gediagnosticeerd. De overleving van p… Lees verder »

Aanbevolen

De inzet van therapieën gebaseerd op chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor hematologische aan …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.