dr. M. van Gelder

Artikelen:

Casus met acute lymfatische leukemie: er is meer dan de WHO-richtlijnen doen vermoeden

1 april 2021

INLEIDING

Voor het stellen van een juiste diagnose van de verschillende hematologische maligniteiten en een daaruit volgend behandelplan wordt gebruikgemaakt van een consensus-classificatiesysteem. Het ‘World Health Organization’ (WHO)-classificatiesysteem, zoals beschreven in het boek WHO Classification of Tumours of Haematopoie… Lees verder »

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van chronische lymfatische leukemie/ kleincellig lymfocytair lymfoom

1 december 2020

INLEIDING

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is de meest voorkomende vorm van leukemie bij volwassenen in Nederland met een naar leeftijd gestandaardiseerde incidentie van 3,9 per 100.000 personen per jaar.1,2 De ziekte komt vooral voor bij oudere mensen en de mediane leeftijd bij presentatie is 72 jaar. De afgelopen jaren… Lees verder »

Richtlijn Acute myeloïde leukemie (AML): richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

1 oktober 2018

WAT IS HET DIAGNOSTISCH TRAJECT VOOR EEN PATIËNT MET VERDENKING OP ACUTE LEUKEMIE?

Bij nieuwe patiënten met een verdenking op acute leukemie dient de diagnose te worden gesteld en dient in kaart te worden gebracht wat het subtype van de leukemie is (volledig classificeren volgens WHO 2016) en daarnaast dient de risicocategorie te word… Lees verder »

Huidige mogelijkheden voor behandeling van graft-versus-host-ziekte: een nieuwe richtlijn

1 maart 2018

INLEIDING

Allogene stamceltransplantatie (SCT) is een belangrijke behandelingsmodaliteit met curatieve potentie voor verschillende (voornamelijk hematologische) aandoeningen. Het transplantaat vervangt niet alleen de hematopoëse van de donor in het beenmerg, maar is ook de bron van een nieuw immuunsysteem. De werking van de SCT vloeit … Lees verder »

Bijwerkingen van ibrutinib en idelalisib: een praktijkgerichte aanpak

1 januari 2018

INLEIDING

Recentelijk werden B-celreceptor (BCR) signaleringspadremmers geïntroduceerd voor de behandeling van indolente B-celmaligniteiten, waaronder chronische lymfatische leukemie (CLL), folliculair lymfoom (FL), mantelcellymfoom (MCL), marginalezonelymfoom (MZL) en Waldenström. Ibrutinib, een Bruton's tyrosinekinase (BTK)-remmer, … Lees verder »

‘Revival’ van de haplo-identieke stamceltransplantatie

1 december 2017

INLEIDING

Allogene stamceltransplantatie (SCT), waarbij gebruik wordt gemaakt van de immuun-gemedieerde respons van de donorimmuuncellen, is een potentieel curatieve behandeling voor een grote variëteit aan maligne en niet-maligne hematologische ziekten.1 De beste uitkomsten van deze SCT, in termen van anti-tumorrespons, eng… Lees verder »

Plaatsbepaling en overwegingen voor allogene hematopoëtische stamceltransplantatie bij geselecteerde patiënten met CLL

1 oktober 2017

INLEIDING

Met allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (allo-HCT) kan langdurige remissie bij chronische lymfatische leukemie (CLL) worden bereikt. Tot de komst van de B-celreceptor-‘pathway’- en BCL2-remmers (BCRi en BCL2i, respectievelijk ibrutinib en idelalisib, en venetoclax) was er consensus over wanneer allo-HCT geïndi… Lees verder »

Goede afspraken zijn dringend nodig voor diagnostiek van CLL

1 oktober 2017

De bekendste en sterkste slechtrisicofactor voor patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) is de aanwezigheid van een TP53-mutatie of del(17p). Volgens internationale richtlijnen en onze eigen nationale behandelrichtlijn ( Lees verder »

IJzersuppletie bij anemie: minder is beter!

1 oktober 2017

FUNCTIONELE ASPECTEN VAN IJZER IN HET LICHAAM

IJzer speelt een rol in veel processen die voor het lichaam belangrijk zijn, zoals zuurstoftransport (hemoglobine), synthese van DNA, RNA en eiwitten, energiemetabolisme en elektronentransport (cytochromen, Fe-S-eiwitten). Dit komt omdat ijzer een transitiemetaal is en makkelijk een elektron… Lees verder »

Prognostische factoren voor een goede uitkomst van een allogene stamceltransplantatie bij jonge patiënten met chronische lymfatische leukemie

3 april 2017

Prognostische factoren voor een goede uitkomst van een allogene stamceltransplantatie bij jonge patiënten met chronische lymfatische leukemie

Sinds de komst van nieuwe behandelmogelijkheden, zoals kinaseremmers en Bcl-2-remmers, zijn de vooruitzichten voor veel patiënten met recidiverend/refractair chronische lymfatische leukemie (R/R… Lees verder »

Richtlijn ‘Chronische Lymfatische Leukemie’

1 december 2016

Inleiding

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is de meest voorkomende leukemie in Nederland, met elk jaar ongeveer 600 nieuwe patiënten. De ziekte komt vooral voor bij oudere mensen, vaker bij mannen dan bij vrouwen.

Doelgroep: Internisten (oncologen, hematologen)

Doelstelling: Richtlijn voor optimale diag… Lees verder »

Nieuwe richtlijn geeft waardevolle aanwijzingen voor de dagelijkse praktijk

1 september 2015

In dit nummer treft u een samenvatting aan van de herziene versie van de richtlijnen voor behandeling van patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL). Ziektespecifieke richtlijnen dienen met regelmaat te worden aangepast indien sprake is van nieuwe ontwikkelingen in het veld. Voor CLL is dit met name opportuun geworden door de introduct… Lees verder »

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van chronische lymfatische leukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom

1 september 2015

Inleiding

De afgelopen jaren is aanzienlijke vooruitgang geboekt in het prognosticeren en nog meer in de behandeling van patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL). De HOVON CLL-werkgroep initieert klinische studies (afgelopen jaren 6 studies), maar formuleert ook de Nederlandse richtlijn omtrent diagnostiek en behandeling van… Lees verder »

Aanbevolen

Deze maand werden de resultaten gepubliceerd van een retrospectieve studie die de invloed onderzocht …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.