prof. dr. M.V. Huisman

Artikelen:

Diagnostiek naar longembolie bij zwangere patiënten

16 maart 2020

ACHTERGROND

Acute longembolie is een van de meest voorkomende oor-zaken van maternale sterfte in de westerse wereld.1–3 Symptomen die optreden bij een acute longembolie tonen veel overlap met fysiologische veranderingen tijdens de zwangerschap, zoals tachycardie, dyspneu of oedeem aan de benen. Gezien het feit dat zwangere … Lees verder »

Diagnostiek en behandeling van armvenetrombose

1 november 2018

INLEIDING

De diagnose armvenetrombose wordt gesteld als de trombose gelokaliseerd is in één van de venen van de bovenste extremiteit (vena subclavia, vena axillaris en vena brachialis) en de hals (vena jugularis). Van alle patiënten die worden gediagnostiseerd met een diepe veneuze trombose (DVT), betreft het bij 4–10% een armvenet… Lees verder »

Directe orale anticoagulantia bij kankergeassocieerde veneuze trombo-embolie

1 januari 2018

INLEIDING

In 1865 werd de sterke associatie tussen veneuze trombo-embolie en kanker voor het eerst beschreven door de Franse internist Armand Trousseau en toen al deed hij de suggestie dat tumorcellen kunnen interfereren met de bloedstolling en op deze wijze elders in het lichaam trombose kunnen veroorzaken.1 Ondanks dat zich… Lees verder »

Implicaties nieuwe richtlijn antitrombotisch beleid

3 april 2017

Implicaties nieuwe richtlijn antitrombotisch beleid

Recent is de nieuwe richtlijn ‘Antitrombotisch beleid’ gepubliceerd (www.richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antitrombotisch_beleid). Tijdens het… Lees verder »

Nieuwe Nederlandse richtlijn ‘Antitrombotisch beleid’: consequenties voor de hematologische praktijk

1 januari 2017

INLEIDING

Recent is de nieuwe richtlijn ‘Antitrombotisch beleid’ gepubliceerd (www.richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antitrom-botisch_beleid). Deze richtlijn omvat herzieningen van de onderwerpen preventi… Lees verder »

Klinische aspecten van recidief veneuze trombo-embolie

1 september 2015

Diagnostiek van recidief veneuze trombo-embolie

Verscheidene klinische beslisregels zijn ontwikkeld om patiënten met een verdenking op een eerste VTE in te delen in een laag en hoog risico op een VTE. Deze beslisregels hebben beperkingen voor patiënten met een verdenking op een recidief VTE. Zo worden patiënten met een verdenking op … Lees verder »

Langetermijnprognose na een acute longembolie

1 september 2014

Inleiding

Acute longembolie wordt over het algemeen beschouwd als een acute, tijdelijke aandoening. Toch doen zich op de lange termijn geregeld complicaties voor bij patiënten die zijn behandeld voor een longembolie.1 Niet alleen hebben zij levenslang een aanzienlijke kans dat de ziekte recidiveert, ook kunnen zij, zij het m… Lees verder »

Years: evaluatie van een vereenvoudigd diagnostisch algoritme bij verdenking van longembolie

1 juli 2014

Achtergrond

Klinisch verdachte longembolie is een frequent probleem op de afdeling Spoedeisende Hulp. Door het toepassen van het huidige geaccepteerde diagnostisch algoritme, bestaande uit de Wells-score en de D-dimeertest, kan bij ongeveer 25% een longembolie worden uitgesloten zonder het verrichten van een CT-scan.1 Ondanks… Lees verder »

Klinische betekenis van een subsegmentale longembolie

1 juni 2014

Inleiding

De introductie van multidetector-CT-scanners heeft de radiologische visualisatie van longembolieën aanzienlijk verbeterd en deze methode wordt nu beschouwd als beeldvormend onderzoek van eerste keuze om een diagnose ‘acute longembolie’ aan te tonen dan wel uit te sluiten.1 In vergelijking met eerdere beeldvormi… Lees verder »

Effectiviteit en veiligheid van thuisbehandeling van patiënten met longembolie volgens de Hestiabenadering of de Hestia-benadering plus proBNP: de Vesta-Studie

1 september 2012

Achtergrond

Acute longembolie vormt een belangrijke doodsoorzaak, echter bij een groot deel van de patiënten kent dit ziektebeeld een relatief ongecompliceerd beloop. Toenemend bewijs suggereert dat thuisbehandeling van geselecteerde longemboliepatiënten veilig en effectief is.1–3 Wanneer thuisbehandeling bij deze patiën… Lees verder »

Thuisbehandeling van longembolie: de Hestia-studie

1 april 2012

Inleiding en method

In het ‘Journal of Thrombosis and Haemostasis’ van augustus 2011 is de Hestia-studie gepubliceerd: een prospectieve cohortstudie naar de veiligheid en effectiviteit van thuisbehandeling van een geselecteerde populatie van patiënten met longembolie.1 De patiënten werden geselecteerd voor thuisbehandeling door mi… Lees verder »

Aanbevolen

De inzet van therapieën gebaseerd op chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor hematologische aan …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2022 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.