prof. dr. M.J. Kersten

Artikelen:

De rol van de landelijke CAR-T-tumorboard

1 mei 2021

IN- EN EXCLUSIECRITERIA VOOR BEHANDELING

Helaas werkt CAR-T-celbehandeling niet bij alle patiënten met R/R DLBCL en komen niet alle patiënten in aanmerking. Patiënten moeten in staat zijn de wachttijd tijdens de screening en de tijd tussen de aferese en de CAR-T-infusie te overbruggen. Voor patiënten met een snel progressief en… Lees verder »

Voors en tegens van dikkenaaldbiopten in de diagnostiek van maligne lymfomen: expertopinie gebaseerd op gegevens uit de dagelijkse Nederlandse praktijk

1 april 2021

INLEIDING

De diagnostiek en classificatie van maligne lymfomen wordt vrijwel altijd gedaan op basis van weefselonderzoek. Hiervoor zijn verschillende technieken beschikbaar: cytologisch punctieonderzoek (dunnenaaldaspiratiecytologie of ‘fine needle aspiration cytology’; FNAC) waarbij losse cellen worden verkregen, een dikkenaaldbiop… Lees verder »

CD19-gerichte CAR-T-celbehandeling voor DLBCL in Nederland en de rol van de landelijke CAR-T-tumorboard: wat is anti-CD19-CAR-T-celbehandeling en komt mijn patiënt hiervoor in aanmerking?

1 maart 2021

INLEIDING

CAR-T-celbehandeling ontwikkelt zich in een razend tempo en is sinds mei 2020 in Nederland onderdeel van de standaardbehandeling voor patiënten met een recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (R/R DLBCL, waaronder ook hooggradig B-cellymfoom, getransformeerd folliculair lymfoom en primair mediastinaal B-cellym… Lees verder »

HOVON 151 en HOVON 152: consolidatie met ‘checkpoint’-remmers bij hoogrisico- diffuus grootcellig B-cellymfoom en dubbel/triple-‘hit’-lymfomen

1 februari 2020

INLEIDING

Jaarlijks wordt bij 1.250 patienten in Nederland de diagnose diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) gesteld.1 Recentelijk werd in dit tijdschrift door Roemer en collega’s het genetisch landschap van mutaties en andere genetische veranderingen bij DLBCL beschreven.2 Op dit moment kunnen er nog geen dui… Lees verder »

Hoe behandel ik IgM-M-proteïne-gerelateerde AL-amyloïdose?

1 maart 2019

INLEIDING

Amyloïdose wordt gekenmerkt door abnormale depositie van eiwitten in weefsels en organen. Bij AL-amyloïdose bestaat het amyloïd-precursoreiwit uit monoklonale lichte ketens, meestal (70%) lambda (λ)-ketens. AL-amyloïdose is zeldzaam met een incidentie van ongeveer 10 per miljoen inwoners per jaar. Het merendeel van de gev… Lees verder »

Nieuwe Nederlandse richtlijn ‘Folliculair lymfoom’: een bekopte samenvatting voor de dagelijkse praktijk

1 juni 2018

INLEIDING

De incidentie van het folliculair lymfoom (FL) is over de afgelopen decaden toegenomen. Nauwkeurigere classificatie en toegenomen behandelingsmogelijkheden, vooral de introductie van de anti-CD20-antistof rituximab, hebben ertoe bijgedragen dat de overleving in de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Nieuwe inzichten in de biol… Lees verder »

Wijzigingen in de richtlijn ‘Behandeling multipel myeloom 2018’

30 april 2018

INITIËLE BEHANDELING VAN PATIËNTEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN AUTOLOGE STAMCELTRANSPLANTATIE

Op basis van een meta-analyse waarin op bortezomib gebaseerde (n=787) versus non-bortezomib gebaseerde (n=785) inductietherapie werd vergeleken en die aantoonde dat niet alleen het percentage patiënten dat na de autologe stamceltranspla… Lees verder »

De Transplant BRaVE-studie: fase I resultaten

3 april 2017

De Transplant BRaVE-studie: fase I resultaten

Ondanks de verbeterde behandelmogelijkheden vertoont ongeveer één op de drie patiënten met hodgkinlymfoom na enige tijd een recidief of is van begin af aan ongevoelig voor de behandeling (primair refractair). Deze patiënten komen in aanmerking voor salvagechemotherapie gevolgd door een a… Lees verder »

Fase 1/2-studies bij non-hodgkinlymfomen, hodgkinlymfoom en chronische lymfatische leukemie

1 december 2016

Inleiding

Vanuit de behoefte om nieuwe medicijnen tegen nonhodgkinlymfomen (NHL; van T- en B-celorigine), hodgkinlymfoom (HL) en chronische lymfatische leukemie (CLL) snel beschikbaar te maken voor patiënten in Nederland werd in oktober 2009 het Lunenburg Lymphoma Phase I/II Consortium (LLPC) opgericht. Dit gebeurde onder auspiciën en… Lees verder »

Richtlijn behandeling multipel myeloom 2015

1 december 2015

Inleiding

De laatste richtlijn voor de behandeling van het multipel myeloom (MM) is in 2012 gepubliceerd, namens de Myeloom Werkgroep (MWG) van stichting Hemato-Oncologie Volwassenen Nederland (HOVON). In de afgelopen tijd zijn verschillende grote gerandomiseerde studies gepubliceerd, die wijziging van de richtlijn rechtvaardigen. Deze … Lees verder »

Behandeling van het non-hodgkinlymfoom met antistoffen: nieuwe targets, nieuwe concepten

1 oktober 2015

Inleiding

Het diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) is het meest voorkomende non-hodgkinlymfoom (NHL). Eerstelijnsbehandeling met R-CHOP (rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine en prednison) resulteert, afhankelijk van verschillende prognostische parameters, in ziektevrije langetermijnoverleving van 33 tot 96%. Uiteinde… Lees verder »

HOVON 124-studie: een multicentrum fase 1/2-studie met ixazomib, dexamethason en rituximab bij patiënten met recidief of progressie van de ziekte van Waldenström

1 juni 2015

Inleiding

Morbus Waldenström (MW) is in de laatste ‘World Health Organization’ (WHO)-classificatie (2008) gedefinieerd als een maligniteit bestaande uit kleine B-lymfocyten, plasmacytoïde lymfocyten en plasmacellen, gepaard gaande met een paraproteïnemie (M-proteïne) van het IgM-type, waarbij niet wordt voldaan aan diagnostische… Lees verder »

De consequenties van de genetische variatie van het diffuus grootcellig B-cellymfoom voor het klinische beleid

1 december 2014

Inleiding

Het diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) is een heterogene ziekte, zowel biologisch als klinisch. Voor het bepalen van de individuele prognose van een patiënt met DLBCL heeft de, op simpele klinische parameters gebaseerde ‘International Prognostic Index’ (IPI), ook in het rituximab-tijdperk nog steeds waarde.1 Lees verder »

Hoge dosis imatinib versus hoge dosis imatinib in combinatie met intermediaire dosis cytarabine bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde chronische myeloïde leukemie:

1 april 2014

Inleiding

De introductie van imatinib (Glivec®, Novartis, Basel, Zwitserland) in 2001 bracht een revolutie teweeg in de behandeling van chronische myeloïde leukemie (CML). In de ‘International Randomized Study of Interferon and STI571’ (IRIS) bleek imatinib effectiever vergeleken met de combinatie van interferon-alfa en cytarabine… Lees verder »

De behandeling van AL-amyloïdose in Nederland anno 2013 Adviezen van de HOVON-werkgroep Multipel Myeloom

1 juli 2013

Inleiding

AL-amyloïdose is de vorm van amyloïdose waarbij de amyloïdneerslagen ontstaan door productie van abnormale vrije lichte immunoglobulineketens door een klonale plasmacel of andere B-celkloon. Deze vrije lichte ketens ondergaan conformatieveranderingen vanuit een oligomere tussenfase en slaan extracellulair neer samen met gly… Lees verder »

Richtlijnen behandeling multipel myeloom 2012

1 december 2012

Inleiding

De laatste richtlijnen voor de behandeling van het multipel myeloom zijn opgesteld in 2010 namens de Myeloom Werkgroep (MWG) van stichting Hemato-Oncologie Volwassenen Nederland (HOVON). In de afgelopen tijd zijn verschillende grote gerandomiseerde studies gepubliceerd die wijziging van de richtlijn rechtvaardigen. Deze herzie… Lees verder »

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van de ziekte van Waldenström

1 september 2012

Inleiding

Morbus Waldenström (MW) is in de laatste ‘World Health Organization’ (WHO)-classificatie (2008) gedefinieerd als een maligniteit bestaande uit kleine B-lymfocyten, plasmacytoïde lymfocyten en plasmacellen, gepaard gaande met een paraproteïnemie (M-proteïne) van het IgM-type, waarbij niet wordt voldaan aan diagnostische… Lees verder »

HOVON 110: ReBeL-studie: een gerandomiseerde fase I/II-studie naar de effectiviteit en veiligheid van behandeling met lenalidomide en rituximab, met of zonder bendamustine, bij volwassen patiënten met recidief folliculair lymfoom

1 maart 2012

Inleiding

Folliculair lymfoom (FL) is na diffuus grootcellig Bcellymfoom de meest voorkomende vorm van nonhodgkinlymfoom (NHL). In Nederland zijn er ongeveer 800 nieuwe patiënten per jaar. De vooruitzichten voor patiënten met FL zijn de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd, onder andere door de komst van rituximab, en de mediane over… Lees verder »

Aanbevolen

Deze maand werden de resultaten gepubliceerd van een retrospectieve studie die de invloed onderzocht …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.