Prof. dr. M.C. Minnema

Artikelen:

De rol van de landelijke CAR-T-tumorboard

1 mei 2021

IN- EN EXCLUSIECRITERIA VOOR BEHANDELING

Helaas werkt CAR-T-celbehandeling niet bij alle patiënten met R/R DLBCL en komen niet alle patiënten in aanmerking. Patiënten moeten in staat zijn de wachttijd tijdens de screening en de tijd tussen de aferese en de CAR-T-infusie te overbruggen. Voor patiënten met een snel progressief en… Lees verder »

CD19-gerichte CAR-T-celbehandeling voor DLBCL in Nederland en de rol van de landelijke CAR-T-tumorboard: wat is anti-CD19-CAR-T-celbehandeling en komt mijn patiënt hiervoor in aanmerking?

1 maart 2021

INLEIDING

CAR-T-celbehandeling ontwikkelt zich in een razend tempo en is sinds mei 2020 in Nederland onderdeel van de standaardbehandeling voor patiënten met een recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (R/R DLBCL, waaronder ook hooggradig B-cellymfoom, getransformeerd folliculair lymfoom en primair mediastinaal B-cellym… Lees verder »

Samenvatting van de Nederlandse richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van systemische AL-amyloïdose

1 maart 2021

INLEIDING

‘Amyloïd Light chain’ (AL)-amyloïdose is een verworven vorm van amyloïdose. Er worden amyloïdfibrillen gevormd door abnormale vrije lichte immuunglobulineketens (VLK) die worden geproduceerd door een vaak kleine (‘amyloidogene’) klonale plasmacel of andere B-celkloon. De amyloïdfibrillen vormen amyloïddeposities … Lees verder »

Hematologische respons en overleving in twee opeenvolgende Nederlandse patiëntcohorten met AL-amyloïdose gediagnosticeerd tussen 2008–2016

1 september 2019

INLEIDING

Bij patiënten met lichteketen-amyloïdose (AL-amyloïdose) produceert een vaak kleine populatie maligne plasmacellen monoklonale vrije lichte ketens (VLK). Deze eiwitten kunnen soms aggregeren tot amyloïdfibrillen, neerslaan in organen en zo leiden tot orgaandisfunctie. De klinische manifestaties van AL-amyloïdose hangen af… Lees verder »

HOVON 136-studie voor patiënten met een primair refractair of recidief CD30-positief diffuus grootcellig B-cellymfoom: de Transplant BRaVE NHL-studie

1 april 2019

ACHTERGROND

Patiënten met een primair refractair of recidief diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) hebben een slechte prognose. Slechts 25% van de jongere patiënten overleeft langdurig na tweedelijnsbehandeling met rituximab (R)-DHAP gevolgd door een hoge dosis chemotherapie en autologe stamceltransplantatie (ASCT).1 De … Lees verder »

Hoe behandel ik IgM-M-proteïne-gerelateerde AL-amyloïdose?

1 maart 2019

INLEIDING

Amyloïdose wordt gekenmerkt door abnormale depositie van eiwitten in weefsels en organen. Bij AL-amyloïdose bestaat het amyloïd-precursoreiwit uit monoklonale lichte ketens, meestal (70%) lambda (λ)-ketens. AL-amyloïdose is zeldzaam met een incidentie van ongeveer 10 per miljoen inwoners per jaar. Het merendeel van de gev… Lees verder »

AL-amyloïdose als ziektebeeld in de Nederlandse Kankerregistratie

1 maart 2019

INLEIDING

Het hemato-oncologieregister van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) heeft informatie over diagnostiek en behandeling en de uitkomsten ervan van alle patiënten met een (of meerdere) hematologische maligniteit(en). Met deze informatie kunnen medische professionals kwaliteit van zorg evalueren en continu verbeteren. Een inst… Lees verder »

Versnelde infusie van daratumumab is veilig bij patiënten met multipel myeloom

1 januari 2019

INLEIDING

Daratumumab, een humaan IgG1κ anti-CD38-antilichaam, laat goede resultaten zien als monotherapie en in combinatietherapie bij zowel nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom (NDMM) als bij patiënten met recidief en refractair multipel myeloom (RRMM).1–5 Daratumumab werd in december 2015 door de ‘Food and Drug Ad… Lees verder »

Wijzigingen in de richtlijn ‘Behandeling multipel myeloom 2018’

30 april 2018

INITIËLE BEHANDELING VAN PATIËNTEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN AUTOLOGE STAMCELTRANSPLANTATIE

Op basis van een meta-analyse waarin op bortezomib gebaseerde (n=787) versus non-bortezomib gebaseerde (n=785) inductietherapie werd vergeleken en die aantoonde dat niet alleen het percentage patiënten dat na de autologe stamceltranspla… Lees verder »

Daratumumab in de dagelijkse praktijk

1 juni 2016

Inleiding

Daratumumab is een monoklonale antistof gericht tegen het eiwit CD38. CD38 komt sterk tot expressie op multipel myeloom (MM)-cellen, maar ook op normale plasmacellen en andere cellen zoals NK-cellen, monocyten, onrijpe en geactiveerde B-cellen en geactiveerde T-cellen.1 Daratumumab doodt MM-tumorcellen via verschill… Lees verder »

Richtlijn behandeling multipel myeloom 2015

1 december 2015

Inleiding

De laatste richtlijn voor de behandeling van het multipel myeloom (MM) is in 2012 gepubliceerd, namens de Myeloom Werkgroep (MWG) van stichting Hemato-Oncologie Volwassenen Nederland (HOVON). In de afgelopen tijd zijn verschillende grote gerandomiseerde studies gepubliceerd, die wijziging van de richtlijn rechtvaardigen. Deze … Lees verder »

IgM-MGUS gerelateerde polyneuropathie: is immuuntherapie de oplossing?

1 juli 2015

IgM-MGUS gerelateerde ziektebeelden zijn een bijzondere groep van aandoeningen waarbij niet de grootte van de tumorload de klachten, en daarmee indicatie tot therapie bepaald, maar de bijzondere eigenschappen van het IgM-M-proteïne zelf. Het IgM-M-proteïne herkent namelijk verschillende autoantigenen en kan aanleiding geven tot zeer diverse zi… Lees verder »

De eerste HOVON- en European Myeloma Network-studie voor primaire plasmacelleukemie: HOVON 129

1 juli 2015

Inleiding

De meest agressieve variant van plasmaceldyscrasieën is primaire plasmacelleukemie (pPCL). Per definitie worden bij pPCL in het perifeer bloed >2 × 109/l plasmacellen gevonden of het percentage circulerende plasmacellen bedraagt >20% van het totaal aantal leukocyten.1–3 Verder gaat er geen multi… Lees verder »

HOVON 124-studie: een multicentrum fase 1/2-studie met ixazomib, dexamethason en rituximab bij patiënten met recidief of progressie van de ziekte van Waldenström

1 juni 2015

Inleiding

Morbus Waldenström (MW) is in de laatste ‘World Health Organization’ (WHO)-classificatie (2008) gedefinieerd als een maligniteit bestaande uit kleine B-lymfocyten, plasmacytoïde lymfocyten en plasmacellen, gepaard gaande met een paraproteïnemie (M-proteïne) van het IgM-type, waarbij niet wordt voldaan aan diagnostische… Lees verder »

Vaccinatie met hematopoësespecifieke ‘minor’ histocompatibiliteitsantigenen bij de behandeling van hematologische maligniteiten na allogene stamceltransplantatie

1 april 2014

Inleiding

Allogene stamceltransplantatie (allo-SCT), alleen of gevolgd door een donorlymfocyteninfusie (DLI), is een potentieel curatieve behandeling voor verschillende hematologische maligniteiten. Essentieel voor het antitumoreffect van deze behandeling is een immuunrespons van donor-T-cellen afkomstig uit het transplantaat gericht op… Lees verder »

De behandeling van AL-amyloïdose in Nederland anno 2013 Adviezen van de HOVON-werkgroep Multipel Myeloom

1 juli 2013

Inleiding

AL-amyloïdose is de vorm van amyloïdose waarbij de amyloïdneerslagen ontstaan door productie van abnormale vrije lichte immunoglobulineketens door een klonale plasmacel of andere B-celkloon. Deze vrije lichte ketens ondergaan conformatieveranderingen vanuit een oligomere tussenfase en slaan extracellulair neer samen met gly… Lees verder »

Richtlijnen behandeling multipel myeloom 2012

1 december 2012

Inleiding

De laatste richtlijnen voor de behandeling van het multipel myeloom zijn opgesteld in 2010 namens de Myeloom Werkgroep (MWG) van stichting Hemato-Oncologie Volwassenen Nederland (HOVON). In de afgelopen tijd zijn verschillende grote gerandomiseerde studies gepubliceerd die wijziging van de richtlijn rechtvaardigen. Deze herzie… Lees verder »

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van de ziekte van Waldenström

1 september 2012

Inleiding

Morbus Waldenström (MW) is in de laatste ‘World Health Organization’ (WHO)-classificatie (2008) gedefinieerd als een maligniteit bestaande uit kleine B-lymfocyten, plasmacytoïde lymfocyten en plasmacellen, gepaard gaande met een paraproteïnemie (M-proteïne) van het IgM-type, waarbij niet wordt voldaan aan diagnostische… Lees verder »

Aanbevolen

De inzet van therapieën gebaseerd op chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor hematologische aan …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.