prof. dr. J.J. Zwaginga

Artikelen:

Behandeling van verworven trombotische trombocytopenische purpura (TTP): toelichting op de richtlijn van 2021

1 juli 2021

INLEIDING

Trombotische trombocytopenische purpura (TTP) is een trombotische microangiopathie (TMA) die wordt veroorzaakt door een verminderde activiteit van ADAMTS13, de protease verantwoordelijk voor de afbraak van von-Willebrand-factor (VWF) tot kleinere eenheden. ADAMTS13-deficiëntie is het gevolg van bi-allelische mutaties in het c… Lees verder »

Preventieve trombocytentransfusies bij hemato-oncologische patiënten: van trigger-gestuurd tot een per patiënt geoptimaliseerd toekomstperspectief?

1 oktober 2020

INLEIDING

Om klinisch relevante bloedingen te voorkomen krijgen hemato-oncologische patiënten met een tijdelijke aanmaakstoornis standaard trombocytentransfusies gedurende episodes van diepe trombocytopenie.

Al in de jaren 60 van de vorige eeuw werd duidelijk dat trombocytentransfusies het aantal ernstige bloedingen sterk vermin… Lees verder »

Helicobacter pylori en immuuntrombocytopenie: de klinische praktijk

1 juli 2019

INLEIDING

Immuuntrombocytopenie (ITP) is een auto-immuunaandoening waarbij door versnelde afbraak met een suboptimale toename van de productie een tekort aan trombocyten ontstaat. De oorzaak van ITP is bij veel patiënten niet te achterhalen. Bij ongeveer 80% van de ITP-patiënten wordt geen onderliggende ziekte gevonden en noemt men di… Lees verder »

Rodebloedcel-allo-immunisatie: vóórkomen en voorkomen

1 mei 2019

INLEIDING

Rodebloedcel (RBC)-transfusies vormen een onmisbaar onderdeel van de behandeling van patiënten met gecompromitteerde hematopoëse, hemolytische anemie en (massaal) bloedverlies. Daartegenover staat dat bloedtransfusies ook gepaard gaan met risico’s. Een belangrijke complicatie van het ontvangen van een allogeen cellulair bl… Lees verder »

Caplacizumab bij trombotische trombocytopenische purpura

1 maart 2019

INLEIDING

Trombotische trombocytopenische purpura (TTP) is een zeldzame, acute, levensbedreigende stoornis die leidt tot de vorming van uitgebreide microtrombi, en hierdoor weefselischemie en schade aan vitale organen veroorzaakt, zoals het hart, de hersenen en de nieren. Het betreft een zeldzame aandoening en komt in Nederland ongeveer… Lees verder »

Trombocytenautoantistofdetectie en specificiteit: nieuwe inzichten

1 januari 2019

INLEIDING

In 1735 beschreef Paul Gottlieb Werlhof een tienermeisje met een onbegrepen bloedingsneiging zonder duidelijke verdere symptomen. Na de ontdekking van de microscoop werd het duidelijk dat dit klinische beeld kon worden getypeerd door een tekort aan bloedplaatjes. Dit veranderde de tot dan gevoerde naam ziekte van Werlhof in id… Lees verder »

Toelichting op de richtlijn voor behandeling van patiënten met trombotische microangiopathie

1 december 2017

INLEIDING

De richtlijn voor behandeling van patiënten met trombotische microangiopathie (TMA) vervangt de vorige richtlijn ‘Trombotische Trombocytopenische Purpura’ (TTP) van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie uit 2011. De richtlijn omvat nu een breder palet aan aandoeningen die een TMA kunnen veroorzaken en incorporeert ui… Lees verder »

‘How do I treat?’ – Rodebloedceltransfusies

3 april 2017

Rodebloedceltransfusies

Een (relatief weinig voorkomende) complicatie bij rode bloedceltransfusies is het optreden van allo-immunisatie. Aan de hand van de uitkomsten van de in Nederland uitgevoerde R-FACT case-control-studie gaat prof. Jaap Jan Zwaginga (LUMC Leiden) in op de risicofactoren. De relatief kleine kans op allo-immunisatie … Lees verder »

Hoe om te gaan met M-proteïne bij verwante stamceldonoren?

1 oktober 2014

Inleiding

Allogene perifere bloedstamceltransplantatie (PBSCT) heeft de laatste jaren de voorkeur gekregen boven beenmerg (BM)-transplantatie wegens sneller hematologisch herstel. Voor de donor heeft het mobiliseren van perifere bloedstamcellen (PBSC) door toedienen van ‘granulocytecolony- stimulating factor’ (G-SCF) voordeel, omdat… Lees verder »

Transfusieadviezen na transplantatie: behoefte aan meer eenduidigheid in de CBO-richtlijn

1 maart 2014

Inleiding

Eind 2011 verscheen de gereviseerde ‘CBO-richtlijn Bloedtransfusie’ (www.diliguide.nl/document/2903). De uitgave daarvoor was in 2004. In dit tijdschrift werden reeds de belangrijkste wijzigingen aangegeven door de Haas et … Lees verder »

Kan C1-esteraseremmer hemolyse bij auto-immuun hemolytische anemie (AIHA) remmen en de opbrengst van erytrocytentransfusies bij AIHApatiënten verhogen? Een open-label-studie

1 maart 2014

Achtergrond

Bij auto-immuun hemolytische anemie (AIHA) kunnen autoantistoffen (auto-AS) gericht tegen erytrocyten leiden tot activatie van de klassieke route van het complementsysteem. Antistof-gemedieerde depositie van C3b op erytrocyten resulteert zo in extravasculaire hemolyse, maar vorming van het ‘membrane attack complex’ (MAC)… Lees verder »

Immuungemedieerde trombocytopenie (herziening van de ITP-richtlijn)

1 juni 2013

Inleiding

Primaire immuungemedieerde trombocytopenie (ITP) kenmerkt zich door een verworven geïsoleerde trombocytopenie (trombocyten <100 &times 109/l) zonder een duidelijke onderliggende ziekte of oorzaak voor de trombocytopenie.1 Oorspronkelijk werd verondersteld dat de trombocytopenie bij ITP primair wer… Lees verder »

‘Evidence-based’ transfusiegeneeskunde in Nederland

1 juli 2012

De balans tussen kosten en baten: de belangrijkste vragen

Centraal in de transfusiegeneeskunde staat het wegen van de voor- en nadelen ervan. Zelfs in extreme omstandigheden waar het nut en de noodzaak van bloedtransfusies duidelijk zijn, is het niet makkelijk een kosten-batenanalyse te maken. Een mooi voorbeeld hiervoor kwam echter uit… Lees verder »

Aanbevolen

De inzet van therapieën gebaseerd op chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor hematologische aan …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.