prof. dr. H.M. Lokhorst

Artikelen:

Van verdenking arteriitis temporalis naar hemofagocyterende lymfohistiocytose bij maagcarcinoom

1 mei 2019

INLEIDING

Wij beschrijven een complexe, multidisciplinaire casus. Initieel gediagnosticeerd als arteriitis temporalis met visusverlies, bleek sprake van hemofagocyterende lymfohistiocytose (HLH) secundair aan een gemetastaseerd maagcarcinoom. De casus illustreert hoe het gestructureerd inzetten van diagnostiek kan helpen om tot een corr… Lees verder »

Hoog- en laagrisico-multipel myeloom kunnen worden voorspeld met de combinatie van EMC92 en ISS

1 juni 2017

INLEIDING

Multipel myeloom (MM) karakteriseert zich door een expansie van maligne plasmacellen in het beenmerg met klinische kenmerken als osteolytische laesies, hypercalciëmie, nierinsufficiëntie en anemie.1 Nieuw gediagnosticeerde MM-patiënten hebben een mediane overleving van vijf tot zeven jaar. De prognose van individ… Lees verder »

Nieuwe behandelstrategieën voor het recidief en therapieresistent multipel myeloom

1 maart 2017

INLEIDING

De overleving van patiënten met multipel myeloom (MM) is de afgelopen twee decennia verbeterd, met name door toepassing van autologe stamceltransplantatie en door de introductie van nieuwe geneesmiddelen, zoals de immuunmodulerende drugs (IMiD's) en de proteosoomremmers.1

Het merendeel van de myeloompatiënt… Lees verder »

Daratumumab in de dagelijkse praktijk

1 juni 2016

Inleiding

Daratumumab is een monoklonale antistof gericht tegen het eiwit CD38. CD38 komt sterk tot expressie op multipel myeloom (MM)-cellen, maar ook op normale plasmacellen en andere cellen zoals NK-cellen, monocyten, onrijpe en geactiveerde B-cellen en geactiveerde T-cellen.1 Daratumumab doodt MM-tumorcellen via verschill… Lees verder »

Richtlijn behandeling multipel myeloom 2015

1 december 2015

Inleiding

De laatste richtlijn voor de behandeling van het multipel myeloom (MM) is in 2012 gepubliceerd, namens de Myeloom Werkgroep (MWG) van stichting Hemato-Oncologie Volwassenen Nederland (HOVON). In de afgelopen tijd zijn verschillende grote gerandomiseerde studies gepubliceerd, die wijziging van de richtlijn rechtvaardigen. Deze … Lees verder »

Chimere antigeenreceptoren als immuuntherapie voor hematologische maligniteiten

1 december 2015

Inleiding

De afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van immuuntherapie grote vooruitgang geboekt in de behandeling van kanker. Daarom is ‘immuuntherapie voor de behandeling van kanker’ in 2013 uitgeroepen tot doorbraak van het jaar door het wetenschappelijke tijdschrift Science.1 Dit is deels te danken aan de succesvolle r… Lees verder »

De eerste HOVON- en European Myeloma Network-studie voor primaire plasmacelleukemie: HOVON 129

1 juli 2015

Inleiding

De meest agressieve variant van plasmaceldyscrasieën is primaire plasmacelleukemie (pPCL). Per definitie worden bij pPCL in het perifeer bloed >2 × 109/l plasmacellen gevonden of het percentage circulerende plasmacellen bedraagt >20% van het totaal aantal leukocyten.1–3 Verder gaat er geen multi… Lees verder »

De klinische relevantie en aanpak van MGUS en MGUS-gerelateerde ziekten: aanbevelingen van het ‘European Myeloma Network’

1 oktober 2014

Inleiding

‘Monoclonal gammopathy of undetermined significance’ (MGUS) is een van de meest voorkomende premaligne afwijkingen en treedt op bij ongeveer 3,5% van de mensen ouder dan 50 jaar.2–4 IgG- en IgA-MGUS worden gedefinieerd door de aanwezigheid van een M-proteïne <30 g/l, plasmacelpercentage in beenmerg <10%… Lees verder »

Vaccinatie met hematopoësespecifieke ‘minor’ histocompatibiliteitsantigenen bij de behandeling van hematologische maligniteiten na allogene stamceltransplantatie

1 april 2014

Inleiding

Allogene stamceltransplantatie (allo-SCT), alleen of gevolgd door een donorlymfocyteninfusie (DLI), is een potentieel curatieve behandeling voor verschillende hematologische maligniteiten. Essentieel voor het antitumoreffect van deze behandeling is een immuunrespons van donor-T-cellen afkomstig uit het transplantaat gericht op… Lees verder »

De behandeling van AL-amyloïdose in Nederland anno 2013 Adviezen van de HOVON-werkgroep Multipel Myeloom

1 juli 2013

Inleiding

AL-amyloïdose is de vorm van amyloïdose waarbij de amyloïdneerslagen ontstaan door productie van abnormale vrije lichte immunoglobulineketens door een klonale plasmacel of andere B-celkloon. Deze vrije lichte ketens ondergaan conformatieveranderingen vanuit een oligomere tussenfase en slaan extracellulair neer samen met gly… Lees verder »

Biologie, diagnostiek en behandeling van plasmacelleukemie

1 april 2013

Inleiding

Primaire plasmacelleukemie (pPCL) is de meest agressieve vorm van plasmaceldyscrasie. PPCL wordt gedefinieerd door >2 × 109/l plasmacellen in perifeer bloed en/of een percentage circulerende plasmacellen van >20% van het totaal aantal leukocyten.1–3 Verder gaat er geen multipel myeloom aan vooraf… Lees verder »

De REPEAT-studie: een fase I- en fase II-studie naar de behandeling van het lenalidomide-refractair recidief multipel myeloom met lenalidomide gecombineerd met cyclofosfamide en prednison

1 april 2013

Achtergrond

Het multipel myeloom (MM) wordt gekarakteriseerd door een ongecontroleerde woekering van monoklonale plasmacellen in het beenmerg. Het is de op één na meest voorkomende hematologische maligniteit in de westerse wereld. In Nederland worden elke jaar ongeveer 850 nieuwe patiënten met MM gediagnosticeerd. De overleving van p… Lees verder »

Richtlijnen behandeling multipel myeloom 2012

1 december 2012

Inleiding

De laatste richtlijnen voor de behandeling van het multipel myeloom zijn opgesteld in 2010 namens de Myeloom Werkgroep (MWG) van stichting Hemato-Oncologie Volwassenen Nederland (HOVON). In de afgelopen tijd zijn verschillende grote gerandomiseerde studies gepubliceerd die wijziging van de richtlijn rechtvaardigen. Deze herzie… Lees verder »

Aanbevolen

De inzet van therapieën gebaseerd op chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor hematologische aan …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.