prof. dr. H.C. Schouten

Artikelen:

Signalering, monitoring en behandeling van (risico op) ondervoeding bij intensieve behandeling voor hematologische maligniteiten

1 oktober 2020

INLEIDING

Intensieve behandeling voor hematologische maligniteiten met hoge dosis chemotherapie en veelal hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) behoort tot de meest toxische behandelregimes binnen de oncologie.1 Er treden vaak ernstige gastro-intestinale klachten op, waaronder misselijkheid, braken, mucositis die gepa… Lees verder »

Samenvatting van de Nederlandse richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie

1 september 2018

INLEIDING

Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) is een zeldzame verworven beenmergaandoening. De ziekte wordt gekenmerkt door DAT (directe antiglobulinetest)-negatieve hemolyse, een sterk verhoogde kans op arteriële en veneuze tromboses en cytopenieën. Het klinisch beeld is variabel. De hemolyse is chronisch aanwezig, maar kan … Lees verder »

‘Revival’ van de haplo-identieke stamceltransplantatie

1 december 2017

INLEIDING

Allogene stamceltransplantatie (SCT), waarbij gebruik wordt gemaakt van de immuun-gemedieerde respons van de donorimmuuncellen, is een potentieel curatieve behandeling voor een grote variëteit aan maligne en niet-maligne hematologische ziekten.1 De beste uitkomsten van deze SCT, in termen van anti-tumorrespons, eng… Lees verder »

HOVON 140: een prospectieve, multicentrische, gerandomiseerde fase 3-studie omtrent de effectiviteit van standaard chemo-immuuntherapie (FCR/BR) versus rituximab en venetoclax (RVe) versus obinutuzumab (GA101) en venetoclax (GVe) versus obinutuzumab en ibrutinib en venetoclax (GIVe) bij fitte patiënten met onbehandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) zonder del(17p) of TP53-mutatie

1 december 2017

ACHTERGROND

Chemo-immuuntherapie is de standaardbehandeling voor onbehandelde patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) zonder del(17p) of TP53-mutatie. Fitte patiënten worden behandeld met een combinatie van fludarabine, cyclofosfamide en rituximab (FCR).1 Als gevolg van het hoge risico op ernstige neutrop… Lees verder »

Het myelodysplastisch syndroom: adviezen voor ijzerchelatie bij secundaire hemochromatose

1 juli 2014

Inleiding

Het myelodysplastisch syndroom (MDS) is een heterogeen ziektebeeld met een variabel beloop, van indolent tot zeer snelle progressie naar acute myeloïde leukemie (AML). Prognostische factoren bij MDS zijn de WHO-classificatie, cytogenetische afwijkingen, mate van beenmergfalen uitgedrukt in aantal en/of ernst van cytopenieën … Lees verder »

Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van verworven aplastische anemie bij volwassenen’

1 september 2013

Inleiding

Verworven aplastische anemie is een zeldzaam ziektebeeld dat wordt gekenmerkt door een hypocellulair beenmerg en pancytopenie. Door de lage incidentie van de ziekte (ongeveer 2 per miljoen inwoners per jaar) is er slechts een beperkt aantal gerandomiseerde studies gedaan naar de optimale behandeling van verworven aplastische a… Lees verder »

Het myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor therapie 2013

1 maart 2013

Inleiding

Het myelodysplastisch syndroom (MDS) is een heterogene ziekte gekenmerkt door inefficiënte hematopoëse, resulterend in cytopenieën waarbij bij een deel van de patiënten evolutie naar een acute myeloïde leukemie (AML) optreedt. De diagnose MDS wordt gesteld bij aanwezigheid van cytopenie door middel van morfologisch onderz… Lees verder »

Het myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor diagnostiek 2013

1 januari 2013

Inleiding

Het myelodysplastisch syndroom (MDS) is een maligne ziekte gekenmerkt door inefficiënte hematopoëse resulterend in cytopenieën, waarbij bij een deel van de patiënten progressie naar acute myeloïde leukemie (AML) optreedt. Bij aanwezigheid van cytopenie wordt de diagnose ‘MDS’ gesteld door morfologisch onderzoek van bl… Lees verder »

Geriatrisch assessment bij oudere patiënten met kanker

1 december 2012

Inleiding

Het aantal oudere mensen in de samenleving stijgt als gevolg van de vergrijzing. Aangezien maligniteiten vaker voorkomen op hogere leeftijd, stijgt ook de incidentie van ouderen met kanker. De kankergerelateerde mortaliteit is hoger bij ouderen in vergelijking met jongere patiënten. Dit wordt deels verklaard door comorbiditei… Lees verder »

Begeleiding, screening en follow-up van verwante stamceldonoren in Nederland

1 januari 2012

Inleiding

Steeds verdere verbeteringen van allogene hematopoëtischestamceltransplantatie (HSCT) hebben geleid tot gelijke resultaten voor verwante en onverwante humaanleukocytantigeen (HLA)-gematchte donoren. 1-3
Toch gaat in de praktijk de voorkeur uit naar een verwante donor, vanwege onder meer logistieke redenen en… Lees verder »

Aanbevolen

Deze maand werden de resultaten gepubliceerd van een retrospectieve studie die de invloed onderzocht …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.