dr. A.W. Rijneveld

Artikelen:

Pyruvaatkinase-activatie door mitapivat (AG-348) bij sikkelcelziekte: de ESTIMATE-studie

1 oktober 2020

ACHTERGROND

Sikkelcelziekte (SCZ) is één van de meest voorkomende monogenetische aandoeningen met de hoogste prevalentie in sub-Sahara-Afrika.1 Deoxygenatie van hemoglobine S (HbS) leidt tot polymerisatie en vorming van karakteristieke sikkelcellen. Deze erytrocyten zijn minder vervormbaar en fragiel, waardoor een complex p… Lees verder »

Oude liefde roest niet, ijzer wel: de protonpompremmer bij preventie van ijzerstapeling

1 september 2019

INLEIDING

Bijna één miljard mensen wereldwijd hebben een afwijking in de ijzerhomeostase, leidend tot anemie of hemochromatose. 1 IJzer is een essentiële voedingsstof die onderdeel is van fundamentele biochemische reacties. Voor de dagelijkse productie van rode bloedcellen is onder fysiologische omstandigheden 25 mg ijzer … Lees verder »

HOVON 146: blinatumomab toegevoegd aan de prefase en aan de consolidatiebehandeling van volwassenen met een CD19-positieve precursor B-cel-ALL: een fase 2-studie

1 november 2018

ACHTERGROND

De huidige inductiebehandeling van patiënten met acute lymfatische leukemie (ALL) is gebaseerd op intensieve combinatiechemotherapie. Met deze geïntensiveerde behandeling wordt bij bijna 90% van alle volwassen patiënten een complete remissie (CR) bereikt.1 Ongeveer 65% van de jongere patiënten tot en met 40 ja… Lees verder »

HOVON 117: een observationele fase 2-studie voor patiënten ouder dan 60 jaar met acute lymfatische leukemie

1 januari 2016

Inleiding en rationale

De overleving van volwassenen met acute lymfatische leukemie (ALL) is verbeterd de laatste 20 jaar. Pulte et al. beschreven in 2014 dat zowel in Duitsland als in de Verenigde Staten (VS) een verbetering van de vijfjaarsoverleving werd gezien van respectievelijk 11,8% en 7,3% (2002 werd vergeleken met 2006). De alg… Lees verder »

Het belang van asparaginase bij de behandeling van acute lymfoblastaire leukemie

1 april 2015

Inleiding

Asparaginase is een niet-humaan enzym dat van groot belang is als onderdeel van de behandeling van patiënten met acute lymfoblastaire leukemie (ALL). Asparaginase breekt L-asparagine af tot aspartaat en ammoniak (zie Figuur 1).

Lees verder »

Diagnostiek, screening en behandeling van primaire en secundaire hemochromatose

1 januari 2015

Inleiding

IJzer heeft belangrijke functies in het lichaam, het is onder andere van belang voor zuurstoftransport door hemoglobine dat zich in de erytrocyten bevindt. Hemoglobine bevat 4 subunits met in ieder subunit een heemgroep. Ieder heemgroep bevat één ijzeratoom en kan één zuurstofmolecuul binden.

Onder normale omstandig… Lees verder »

INOVATE-studie: een gerandomiseerde fase 3-studie waarin inotuzumab ozogamicine wordt vergeleken met hoge dosis cytarabine bij volwassenen met een recidief CD22-positieve B-ALL

1 januari 2015

Inleiding

Ongeveer de helft van alle volwassen patiënten met een voorloper B-cel acute lymfatische leukemie (B-ALL) overleeft langdurig. De laatste decaden is er een verbetering in deze resultaten opgetreden door deze patiënten te behandelen met intensieve chemotherapieschema's. Bij patiënten ≤40 jaar zijn deze schema's zelfs gebas… Lees verder »

Acute lymfatische leukemie: is meer ook beter?

1 april 2014

Achtergrond

Behandeling van kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL) leidt bij meer dan 85% tot genezing.1,2 De resultaten bij volwassenen met ALL zijn aanmerkelijk slechter. Het verschil kan deels worden verklaard door biologische verschillen van de leukemie en deels door een verschil in behandeling. Zo werden duidelijk… Lees verder »

Acute lymfatische leukemie: nieuwe behandelingsmogelijkheden

1 september 2013

Inleiding

Acute lymfatische leukemie (ALL) wordt gekenmerkt door overproductie van onrijpe B- of T-lymfocyten. Deze cellen hopen zich op in het beenmerg en verstoren de normale hematopoese. Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 200 mensen ALL. De ziekte kan zich op elke leeftijd openbaren, maar heeft een voorkeur voor de kinderleeftijd… Lees verder »

BLAST-trial: fase II-studie naar de effectiviteit van blinatumomab bij MRD-positieve B-ALL na behandeling voor recidief B-ALL

1 december 2012

Achtergrond

De huidige inductiebehandeling van patiënten met een acute lymfatische leukemie (ALL) is gebaseerd op intensieve combinatiechemotherapie. Met deze behandeling wordt in >80% van de gevallen een complete remissie bereikt bij volwassen patiënten.1 De ziektevrije overleving is echter veel minder goed; ongeveer 40… Lees verder »

Aanbevolen

Deze maand werden de resultaten gepubliceerd van een retrospectieve studie die de invloed onderzocht …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.