prof. dr. A. Brand

Artikelen:

Een patiënt met post-transfusiepurpura: hoe ingewikkeld kan het zijn

1 maart 2019

INLEIDING

Post-transfusiepurpura (PTP) is een zeldzame immuungemedieerde transfusiecomplicatie met een geschatte incidentie van 1:50.000 tot 1:100.000 bloedtransfusies en een hogere incidentie bij vrouwen (vrouw-man-ratio 5:1). Een PTP ontstaat meestal 3–10 dagen na transfusie met trombocyten of trombocyt-antigenen bevattende producte… Lees verder »

IPA en NIMA: een nieuw paradigma bij hematopoëtische stamceltransplantatie

1 maart 2015

Inleiding

In 2013 werden wereldwijd meer dan 20.000 patiënten behandeld met een hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) gedoneerd door een onverwante donor. Bij ongeveer 20% van de HSCT worden stamcellen gebruikt van (ingevroren) navelstrengbloedeenheden (‘umbilical cord blood’; UCB). UCB kent een aantal voordelen, zoals het … Lees verder »

Hoe om te gaan met M-proteïne bij verwante stamceldonoren?

1 oktober 2014

Inleiding

Allogene perifere bloedstamceltransplantatie (PBSCT) heeft de laatste jaren de voorkeur gekregen boven beenmerg (BM)-transplantatie wegens sneller hematologisch herstel. Voor de donor heeft het mobiliseren van perifere bloedstamcellen (PBSC) door toedienen van ‘granulocytecolony- stimulating factor’ (G-SCF) voordeel, omdat… Lees verder »

Eerstelijnsbehandeling met immuunsuppressieve therapie bij ernstige aplastische anemie: polyklonale antistoffen zijn niet zonder meer inwisselbaar

1 oktober 2012

Inleiding

Verworven ernstige aplastische anemie (SAA) is een ziektebeeld dat wordt gekenmerkt door een hypocellulair beenmerg en pancytopenie. Het betreft een zeer zeldzame ziekte met een incidentie in Europa en Noord-Amerika van ongeveer 2 per miljoen per jaar.1 Curatie kan worden bereikt met een allogene stamceltransplantat… Lees verder »

Auto-immuun hemolytische anemie en veneuze trombo-embolie: is tromboseprofylaxe noodzakelijk?

1 oktober 2012

Inleiding

Hemolyse wordt veroorzaakt door de afbraak van erytrocyten en gaat veelal gepaard met anemie. Hemolyse kan berusten op cellulaire, meestal erfelijke, of extracellulaire verworven defecten. De erytrocytendestructie kan intravasculair, extravasculair of gemengd plaatsvinden. Afhankelijk van de ernst van de anemie en duur van de … Lees verder »

‘Evidence-based’ transfusiegeneeskunde in Nederland

1 juli 2012

De balans tussen kosten en baten: de belangrijkste vragen

Centraal in de transfusiegeneeskunde staat het wegen van de voor- en nadelen ervan. Zelfs in extreme omstandigheden waar het nut en de noodzaak van bloedtransfusies duidelijk zijn, is het niet makkelijk een kosten-batenanalyse te maken. Een mooi voorbeeld hiervoor kwam echter uit… Lees verder »

ABLE (‘Aids of BLood Evaluation’)?

1 maart 2012

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden bewaarvloeistoffen ontdekt die het mogelijk maakten rode bloedcellen buiten het lichaam langer te preserveren. Nadelige effecten van vers bloed (graft-versushostreactie, transmissie van syfillis, cytomegalovirus, epstein-barrvirus en humaanleukocytantigeen(HLA-) immunisatie) zouden hierdoor verminde… Lees verder »

Begeleiding, screening en follow-up van verwante stamceldonoren in Nederland

1 januari 2012

Inleiding

Steeds verdere verbeteringen van allogene hematopoëtischestamceltransplantatie (HSCT) hebben geleid tot gelijke resultaten voor verwante en onverwante humaanleukocytantigeen (HLA)-gematchte donoren. 1-3
Toch gaat in de praktijk de voorkeur uit naar een verwante donor, vanwege onder meer logistieke redenen en… Lees verder »

Aanbevolen

Deze maand werden de resultaten gepubliceerd van een retrospectieve studie die de invloed onderzocht …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.