prof. dr. A.A. van de Loosdrecht

Artikelen:

Hoe behandel ik chronische myelomonocytaire leukemie

1 oktober 2020

INLEIDING

Chronische myelomonocytaire leukemie (CMML) is een uiterst heterogene klonale aandoening van de myeloïde stamcel, per definitie gekenmerkt door monocytose in het perifere bloed. Sinds de WHO-classificatie uit 2001 wordt CMML beschouwd als myelodysplastisch/myeloproliferatief overlapsyndroom (MDS/MPN).1 Binnen deze … Lees verder »

Immuunpathogenese van het myelodysplastisch syndroom: de rol van antigeen-presenterende cellen

16 maart 2020

INLEIDING

Het myelodysplastisch syndroom wordt gekenmerkt door inefficiënte hematopoëse zich uitend in dysplasie en cytopenie van één of meerdere cellijnen en een verhoogd risico op het ontwikkelen van acute myeloïde leukemie (AML). De klinische presentatie kan sterk variëren tussen patiënten waarbij onderscheid wordt gemaakt tus… Lees verder »

Incidentie, primaire behandeling en overleving van chronische myelomonocytaire leukemie in Nederland

1 mei 2019

INLEIDING

Chronische myelomonocytaire leukemie (CMML) is een markante kankersoort binnen het spectrum van myeloïde maligniteiten.1 Het is een uiterst heterogene ziekte die wordt gekenmerkt door zowel myelodysplastische als myeloproliferatieve eigenschappen. Kenmerken die bijdragen om CMML te onderscheiden van een myelodyspla… Lees verder »

Richtlijn Acute promyelocytenleukemie (APL): richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

1 november 2018

INLEIDING

Acute promyelocytenleukemie (APL) is een aparte entiteit binnen de acute myeloïde leukemiën (AML) die wordt gekenmerkt door de chromosomale translocatie tussen chromosoom 15 en 17 (t(15;17)). Cytomorfologisch typeert APL zich door kenmerkende morfologie van de blasten met zogenoemde ‘takkenbossen’. De variant APL is agra… Lees verder »

Epidemiologische aspecten van myelodysplastische syndromen bij volwassenen in Nederland

1 november 2018

INLEIDING

Myelodysplastische syndromen (MDS) omvatten een heterogene groep van beenmergstoornissen die worden gekenmerkt door ten minste één cytopenie in het perifere bloed, dysplasie van ten minste één cellijn in het beenmerg en hoogstens 20% blasten in het perifere bloed en/of beenmerg.1 Voorts hebben MDS een tendens om… Lees verder »

Richtlijn Acute myeloïde leukemie (AML): richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

1 oktober 2018

WAT IS HET DIAGNOSTISCH TRAJECT VOOR EEN PATIËNT MET VERDENKING OP ACUTE LEUKEMIE?

Bij nieuwe patiënten met een verdenking op acute leukemie dient de diagnose te worden gesteld en dient in kaart te worden gebracht wat het subtype van de leukemie is (volledig classificeren volgens WHO 2016) en daarnaast dient de risicocategorie te word… Lees verder »

Autologe stamceltransplantatie bij multiple sclerose

1 januari 2018

INLEIDING

Hoewel er al decennia discussie is of multiple sclerose (MS) een auto-immuunziekte is of een hersenziekte met secundair een auto-immuunrespons, staat wel vast dat cytotoxische T-cellen in interactie met B-cellen een aanval op de myelineschede rondom zenuwen aansturen en deels ook zelf uitvoeren, met als resultaat demyelinisati… Lees verder »

De ASTIS-studie: autologe stamceltransplantatie versus intraveneus ‘pulse’ cyclofosfamide bij diffuse cutane systemische sclerose; een gerandomiseerde klinische studie

1 september 2016

Inleiding

Systemische sclerose

Systemische sclerose is een ernstige systeemziekte die wordt gekenmerkt door overmatige fibrose, microangiopathie en autoimmuniteit.1 Het fenomeen van Raynaud en verharding van de huid, zogenoemde scleroderma, zijn de meest typische klinische verschijnselen. Naast de huid kunnen verschi… Lees verder »

Het myelodysplastisch syndroom in Nederland: een population-based onderzoek naar incidentie, primaire behandeling en overleving in de periode 2001–2010

1 maart 2015

Inleiding

Myelodysplastische syndromen (MDS) zijn een spectrum van beenmergstoornissen die worden gekenmerkt door ten minste 1 cytopenie in het perifere bloed, dysplasie van ten minste 1 cellijn in het beenmerg en een tendens om over te gaan naar acute myeloïde leukemie (AML), tezamen uitingen van ineffectieve hematopoëse waaraan een … Lees verder »

Het myelodysplastisch syndroom: adviezen voor ijzerchelatie bij secundaire hemochromatose

1 juli 2014

Inleiding

Het myelodysplastisch syndroom (MDS) is een heterogeen ziektebeeld met een variabel beloop, van indolent tot zeer snelle progressie naar acute myeloïde leukemie (AML). Prognostische factoren bij MDS zijn de WHO-classificatie, cytogenetische afwijkingen, mate van beenmergfalen uitgedrukt in aantal en/of ernst van cytopenieën … Lees verder »

Actieve immuuntherapie bij acute myeloïde leukemie

1 april 2014

Inleiding

Acute myeloïde leukemie (AML) is een maligniteit waarin de myeloïde voorlopercel transformeert naar een leukemische cel. Vanwege de infauste prognose is intensieve behandeling met chemotherapie noodzakelijk, veelal gevolgd door een stamceltransplantatie. Ondanks intensieve therapie ervaart 50–60% van de patiënten een reci… Lees verder »

Folliculair dendritisch celsarcoom

1 december 2013

Inleiding

Het folliculair dendritisch celsarcoom (FDCS) is een zeldzaam voorkomende hematologische maligniteit. Op basis van immuunhistochemische technieken is dit ziektebeeld tegenwoordig goed te onderscheiden van andere maligniteiten, waaronder hematologische ziekten. In dit artikel zal worden in gegaan op de kliniek, aanvullende diag… Lees verder »

De behandeling van MDS en AML met DNA-methyltransferase-remmers

1 juni 2013

Inleiding

Epigenetische veranderingen zijn per definitie door mitose en meiose overerfbare veranderingen in genexpressie, die niet worden veroorzaakt door veranderingen in de primaire DNA-sequentie. In gezonde cellen zorgen epigenetische veranderingen ervoor dat de juiste genen in de juiste celsoort tot expressie komen. Hierdoor hebben … Lees verder »

Het myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor therapie 2013

1 maart 2013

Inleiding

Het myelodysplastisch syndroom (MDS) is een heterogene ziekte gekenmerkt door inefficiënte hematopoëse, resulterend in cytopenieën waarbij bij een deel van de patiënten evolutie naar een acute myeloïde leukemie (AML) optreedt. De diagnose MDS wordt gesteld bij aanwezigheid van cytopenie door middel van morfologisch onderz… Lees verder »

Het myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor diagnostiek 2013

1 januari 2013

Inleiding

Het myelodysplastisch syndroom (MDS) is een maligne ziekte gekenmerkt door inefficiënte hematopoëse resulterend in cytopenieën, waarbij bij een deel van de patiënten progressie naar acute myeloïde leukemie (AML) optreedt. Bij aanwezigheid van cytopenie wordt de diagnose ‘MDS’ gesteld door morfologisch onderzoek van bl… Lees verder »

Aanbevolen

Deze maand werden de resultaten gepubliceerd van een retrospectieve studie die de invloed onderzocht …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.