Articles

Diagnostiek en behandeling van acute promyelocytenleukemie bij volwassenen anno 2013

NTVH - 2013, nummer 8, december 2013

dr. S.D.P.W.M. de Jonge-Peeters , prof. dr. E. Vellenga

Samenvatting

Acute promyelocytenleukemie (APL) is een relatief zeldzame vorm van acute myeloïde leukemie en bezit de kenmerkende chromosomale translocatie t(15;17). Bij klinische verdenking op APL dient te worden gestart met retinoïnezuur (ATRA), mede gezien de hoge mortaliteit in de eerste 30 dagen van de behandeling. Risicostratificatie is sturend voor het beleid dat wordt ingezet en bestaat momenteel uit ATRA en chemotherapie. Met arsenicumtrioxide (ATO) en ATRA zijn veelbelovende resultaten verkregen en deze zullen in de toekomst worden geïntegreerd in de eerstelijnsbehandeling.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:319–24)

Lees verder