Articles

Optimalisatie van de implementatie van patiëntgerichte innovaties: lessen uit de kankerzorgpraktijk

NTVH - jaargang 20, nummer 3, april 2023

drs. P.A.F. Geerts

SAMENVATTING

Op 2 december 2022 promoveerde dr. Paul Geerts aan de Universiteit van Maastricht op zijn proefschrift, getiteld ‘Optimizing implementation of patient-centered innovations: learning from cancer care practice’, onder begeleiding van prof. dr. G.M.J. Bos (afdeling Hematologie, Maastricht UMC), prof. dr. T. van der Weijden (afdeling Huisartsgeneeskunde, Universiteit Maastricht) en copromotor dr. A. Moser (Zuyd Hogeschool). De belangrijkste bevindingen van zijn onderzoek worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:134–6)

Lees verder

Meer dan alleen CML

NTVH - 2020, nummer 2, march 2020

drs. P.A.F. Geerts , dr. C. Siemes , prof. dr. N.M.A. Blijlevens , drs. L. Hardi , drs. H. de Lil , dr. B.A. van der Reijden , dr. C. Homburg , dr. J.B. de Kok

SAMENVATTING

Chronische myeloïde leukemie (CML) gaat gepaard met een BCR-ABL1-translocatie, leidend tot het Philadelphia-chromosoom. Overige myeloproliferative aandoeningen (MPN’s) gaan frequent gepaard met janus-kinase 2 (JAK2), calreticuline (CALR) en trombopoëtinereceptor (MPL)-mutaties. Het gelijktijdig voorkomen van een BCR-ABL1-translocatie met een niet-BCR-ABL1-MPN-mutatie is zeldzaam, maar mogelijk prevalent bij 0,2–0,5% van de patiënten met een MPN, waardoor de clinicus hier toch alert op moet zijn. Dit gelijktijdig voorkomen kan zonder klinische uitingen gepaard gaan, maar regelmatig geeft dit verscheidene gemengde of op elkaar volgende myeloproliferatieve beelden. Hoewel er geen formele adviezen of richtlijnen bestaan voor dit gelijktijdig voorkomen van ziektes of genetische afwijkingen, lijkt behandeling regelmatig noodzakelijk door een combinatie of opeenvolging van MPN-gerichte therapieën. In deze casus beschrijven wij het diagnostisch en therapeutisch beloop van drie dergelijke patiënten met een BCR-ABL1-fusiegen en een JAK2-V617F-mutatie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17:78–84)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - 2019, nummer 4, may 2019

drs. I.S. Tilma , drs. H. Shirango , dr. C. Siemes , drs. P.A.F. Geerts , dr. J.B. de Kok

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:197–9)

Lees verder