Articles

Dendritische cellen: van normale functie tot betrokkenheid in de immuunpathogenese van myelodysplastische syndrome

NTVH - 2021, nummer 2, march 2021

Dr. N. van Leeuwen-Kerkhoff

SAMENVATTING

Op 22 oktober 2020 promoveerde dr. Nathalie van Leeuwen-Kerkhoff aan de Vrije Universiteit op haar proefschrift ‘Dendritic cells: from normal cell function to immunopathogenic involvement in myelodysplastic syndromes’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. A.A. van de Loosdrecht (afdeling Hematologie, Amsterdam UMC, locatie VUmc) en prof. dr. T.D. de Gruijl (afdeling Medische Oncologie, Amsterdam UMC, locatie VUmc) en copromotoren dr. T.M. Westers (afdeling Hematologie, Amsterdam UMC, locatie VUmc) en dr. S. Kordasti (Comprehensive Cancer Center, King’s College London). De belangrijkste bevindingen van haar onderzoek worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:96-8)

Lees verder

Immuunpathogenese van het myelodysplastisch syndroom: de rol van antigeen-presenterende cellen

NTVH - 2020, nummer 2, march 2020

Dr. N. van Leeuwen-Kerkhoff , L.L.G. Janssen MSc, dr. T.M. Westers , prof. dr. T.D. de Gruijl , prof. dr. A.A. van de Loosdrecht

SAMENVATTING

Het myelodysplastisch syndroom (MDS) wordt onder andere gekenmerkt door moleculaire veranderingen en een verstoorde balans in immunologische reacties waarbij er een duidelijk verschil is tussen laag- en hoogrisicogroepen. Laagrisico-MDS wordt veelal gekenmerkt door de aanwezigheid van pro-inflammatoire factoren en celtypen. Bij hoogrisico-MDS daarentegen heeft het pro-inflammatoire milieu plaats-gemaakt voor suppressieve factoren die immuunherkenning in de weg kunnen staan en aanleiding kunnen geven tot progressie van ziekte. Daarnaast is de balans tussen een gepaste immuunrespons enerzijds en excessieve immuunstimulatie anderzijds vaak verstoord bij MDS. In laagrisicogroepen kan bijvoorbeeld een verschuiving naar constitutief geac-tiveerde pro-inflammatoire signaaltransductieroutes worden gezien. Dit op zichzelf kan leiden tot celschade en speelt mogelijk een belangrijke rol in de complexe immuunpathogenese van MDS. In dit overzichtsartikel wordt de mogelijke rol van dendritische cellen en monocyten in het ontstaan van MDS besproken en wordt toegespitst op therapeutische mogelijkheden waarin het immuunsysteem wordt gebruikt om voortschrijding van de ziekte af te remmen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17:61–7)

Lees verder