Articles

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 20, nummer 3, april 2023

drs. C.A.M.J. Jonkergouw , dr. B. van Erven , dr. J. Leuvenink , dr. J.F.M. Pruijt

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:
Een 70-jarige man werd opgenomen op de verpleegafdeling Hematologie in verband met sinds enkele maanden progressieve rugpijn en algehele malaise. Er bleek sprake van acute nierinsufficiëntie zonder dialyse-indicatie, normocytaire anemie, hypercalciëmie en verhoogd totaaleiwit. Opvallend was dat er ook 26% plasmacellen werden gevonden in het perifere bloed.

Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:128–30)

Lees verder

Voordelen en knelpunten in thuistoediening van chemo- en immuuntherapie

NTVH - jaargang 19, nummer 6, september 2022

dr. Y.M. Bilgin , dr. J.F.M. Pruijt , B.M.B. Murphy , K. de Theije , drs. C.H.J. Bekkers , K. van der Heijden

SAMENVATTING

Het aantal patiënten met maligniteiten neemt toe. De overlevingskansen van deze patiënten is verbeterd door toenemende behandelmogelijkheden met chemo- en immuuntherapie. Veel van deze behandelingen worden langdurig gegeven, waardoor een toenemende druk ontstaat op personeel en beddencapaciteit in de ziekenhuizen. Een mogelijke oplossing hiervoor is het verplaatsen van chemo- en immuuntherapie uit het ziekenhuis naar de thuissetting. Om deze thuistoediening op te starten zijn afspraken nodig tussen verpleegkundigen, ziekenhuisapotheek en artsen. De patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg thuis dezelfde kwaliteit en veiligheid heeft. In dit artikel worden de voordelen en knelpunten van thuistoediening van chemo- en immuuntherapie belicht in twee verschillende ziekenhuizen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:263–8)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - 2017, nummer 5, july 2017

drs. R.B. Fiets , dr. J.F.M. Pruijt , dr. J. Leuvenink

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:249–50)

Lees verder

Een patiënt met atypische chronische myeloïde leukemie en een oncogenetische mutatie in het CSF3R-gen

NTVH - 2017, nummer 1, january 2017

drs. C.C.M. Schaap , dr. J.F.M. Pruijt

Samenvatting

Atypische chronische myeloïde leukemie (aCML) is een ziektebeeld dat zich kenmerkt door granulocytose in het perifere bloed, dysplasie van neutrofiele granulocyten, meer dan 10% myeloïde voorlopercellen in het beenmerg en afwezigheid van het BCR-ABL-fusiegen. aCML is een zeldzaam ziektebeeld dat soms moeilijk te onderscheiden is van chronische neutrofiele leukemie (CNL). Bij zowel patiënten met aCML en CNL worden oncogenetische mutaties in het CSF3R-gen beschreven. De aanwezigheid van deze mutaties helpt dan ook niet om onderscheid te maken tussen deze ziektebeelden. aCML heeft een slechte prognose en is moeilijk behandelbaar. De tyrosinekinaseremmer dasatinib, de JAK/STAT-remmer ruxolitinib en de hypomethyleerder decitabine zijn middelen die mogelijk een rol kunnen gaan spelen in de behandeling van aCML. De effectiviteit van deze behandelingen zal uitgebreider moeten worden onderzocht.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2017;14:39–45)

Lees verder

ITP: de stap durven nemen naar splenectomie

NTVH - 2016, nummer 7, october 2016

dr. J.F.M. Pruijt , dr. T. Netelenbos

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2016;13:275–6)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - 2014, nummer 8, december 2014

drs. N.L. Assman , dr. J. Leuvenink , dr. J.F.M. Pruijt

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2014;11:372–3)

Lees verder

Uw diagnose?

NTVH - 2013, nummer 2, march 2013

drs. S. Coenen , drs. E.R. Ranschaert , dr. J.F.M. Pruijt

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:76–7)

Lees verder