Articles

Observationeel onderzoek naar COVID-19 bij patiënten met een hematologische of solide maligniteit in Nederland

NTVH - 2020, nummer COVID special, august 2020

dr. J. Tol , drs. K. de Joode , drs. D. Dumoulin , dr. A.A.M. van der Veldt , prof. dr. A.M. Dingemans

SAMENVATTING

Hoewel patiënten met een (hemato-)oncologische maligniteit vatbaarder lijken voor een ernstig beloop van COVID-19, was de beschikbare kennis over de uitkomsten bij deze groep patiënten zeer schaars. Ook zijn resultaten van internationaal onderzoek niet eenduidig te vertalen naar de Nederlandse situatie vanwege het verschil in incidentie van COVID-19, de inrichting van de zorg en de maatregelen in de samen-leving. Om meer informatie te verkrijgen over het beloop van COVID-19 bij patiënten met een maligniteit is in maart 2020 het Dutch Oncology COVID-19 Consortium (DOCC) geïnitieerd. In het DOCC-register zijn door 38 Nederlandse ziekenhuizen inmiddels 562 patiënten met COVID-19 en de diagnose maligniteit geregistreerd. Dit artikel geeft een beschrijving van de patiëntkarakteristieken van de eerste 411 patiënten, waaronder 115 patiënten met een hematologische maligniteit. Later dit jaar zullen de resultaten met betrekking tot het beloop van deze infectie kunnen worden gerapporteerd. Het ontstaan van het DOCC en de grote bereidheid van de diverse hematologen, oncologen, neuro-oncologen en longartsen om patiënten te registreren is een prachtig voorbeeld van landelijke samenwerking met als doel het vergaren van inzicht in de Nederlandse situatie met betrekking tot het beloop van COVID-19 bij patiënten met een (hemato-)oncologische voorgeschiedenis.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2020;17(COVID-19-SPECIAL):30-3)

Lees verder