Onderzoekers Kramme en collega’s verwachtten vanuit eerdere studies een relatie tussen toegediende doses enoxaparine tromboseprofylaxe en hoge incidentie van subprofylactische anti-factor Xa (anti-Xa) niveaus. De onderzoekers bekeken de werkzaamheid en veiligheid van tromboseprofylaxe-dosisbepaling aan de hand van individuele anti-Xa niveaus bij patiënten met een hoog risico op veneuze trombo-embolieën.

In het onderzoek werden 197 patiënten geïncludeerd. Hiervan bevonden 133 patiënten zich in de controlegroep, zij ontvingen een vaste dosis tromboseprofylaxe. De overige 64 patiënten in de interventiegroep ontvingen een dosis tromboseprofylaxe gebaseerd op hun anti-Xa niveaus, om zo het gewenste anti-Xa targetniveau van >0,20 IU/mL te bereiken. De patiënten ontvingen de tromboseprofylaxe bij een maagcarcinoomoperatie.

Aanpassing verminderd VTE

In de interventiegroep hadden 50/64 patiënten (78,1%) voorafgaande van de tromboseprofylaxe een subprofylactisch piek anti-Xa niveau. Bij 0% van patiënten die een aangepaste dosis enoxaparine tromboseprofylaxe ontvingen, ontstond veneuze trombo-embolie (VTE). Bij patiënten die de standaarddosis ontvingen, ontstond VTE in 8,27% van de gevallen (p=0,018). Verder werd geen verschil gevonden in het aantal grote bloedingen (3,12% aangepaste dosis versus 1,50% in standaarddosis [p=0,597]), hoe vaak verpakte rode bloedcellen werden getransfuseerd (17,2% vs 23,3%, p=0,426) of het gemiddelde hemoglobine-niveau bij verlaten van het ziekenhuis (9,58 vs 9,36 g/dL, p=0,414).

Veilige verlaging

Uit deze resultaten concludeerden de onderzoekers dat het aanpassen van de dosis enoxaparine tromboseprofylaxe aan de hand van de subprofylactische piek anti-Xa niveaus er voor kon zorgen dat de incidentie van veneuze trombo-embolie verlaagd werd en dit zonder de kans op grote bloedingen te verhogen.

Bron
1. Kramme K, Sarraf P & Munene G. (2019). Prophylactic Enoxaparin Adjusted by Anti-Factor Xa Peak Levels Compared with Recommended Thromboprophylaxis and Rates of Clinically Evident Venous Thromboembolism in Surgical Oncology Patients. Journal of the American College of Surgeons.