Trombo-embolische complicaties komen regelmatig voor bij patiënten met chronische inflammatoire darmaandoeningen. Met name witte vrouwelijke patiënten met de ziekte van Crohn hebben een verhoogde kans, hebben onderzoekers recent aangetoond. Hoewel het al langere tijd bekend was dat verstoringen in de coagulatie regelmatig voorkomen bij patiënten met chronische darmziekten (IBD), was het tot dusver nog onbekend hoe vaak veneuze trombo-embolie (VTE) voorkomt en welke factoren van invloed zijn op de frequentie van VTE.

Een retrospectief Amerikaans onderzoek richtte zich op VTE als comorbiditeit bij patiënten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Van de 276 patiënten met chronische darmaandoeningen, waren er 213 patiënten met de ziekte van Crohn en 63 patiënten met colitis ulcerosa. Bij 13 van de 213 patiënten met de ziekte van Crohn bleek er sprake te zijn van VTE. Van deze patiëntengroep bleek de meerderheid vrouw te zijn (9 van de 13). Bij de colitus ulcerosa groep ontwikkelde 2 van de 63 patiënten VTE.

Uit de onderzoeksresultaten bleek dat patiënten met de ziekte van Crohn in drie keer verhoogde kans hadden op het ontwikkelen van VTE in vergelijking tot de colitus ulcerosa groep. Bovendien kwam VTE vaker voor bij Kaukasische vrouwen. Het erkennen van het VTE risico bij vrouwelijke patiënten met de ziekte van Crohn kan richting geven aan een behandelplan en mogelijke gevaarlijke situaties voorkomen, aldus de onderzoekers.

Bron
1. Morgan K, Boktor M, Ford C et al. Venous thromboembolism in IBD: Increased risk for women in CD? Pathophysiology. 2019 Jun;26(2):163-168.