Tumorlysesyndroom is een zeldzame groep complicaties van de stofwisseling die kan ontstaan doordat een groot aantal tumorcellen in de bloedsomloop terechtkomt. Het syndroom kan optreden wanneer chemotherapie ingezet wordt als behandeling van hematologische kankers, met name agressieve vormen van leukemie en lymfomen.

Hoewel tumorlysesyndroom over het algemeen weinig voorkomt bij chronische lymfatische leukemie (CLL)-patiënten die behandeld worden met standaard chemotherapie, brengt een targeted therapie zoals de BCL-2 remmer venetoclax toch een verhoogd risico op het syndroom met zich mee. Een risicoinschatting kan dan ook van belang zijn voor deze groep patiënten. Door middel van risicogerichte profylaxe en monitoring en het toepassen van debulkingstrategieën kan een veiliger gebruik van venetoclax bewerkstelligd worden. Hiermee kan laboratorium tumorlysesyndroom teruggebracht worden tot 4% van de behandelde patiënten en klinische tumorlysis syndroom grotendeels worden vermeden.

De BCL-2 remmer venetoclax heeft een hoge anti-tumorale werking in CLL. Wanneer profylaxe en risicomonitoring standaard toegepast worden in combinatie met venetoclax, dan kan de therapie voor een bredere groep patiënten worden ingezet.

Bron
1. The Lancet Haematology